Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020
Chỉ số sản xuất công nghiệp+6,2
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng +8,3
Tổng kim ngạch xuất khẩu+2,4
Tổng kim ngạch nhập khẩu+2,4
Khách quốc tế đến Việt Nam+4,8
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước+17,8
Chỉ số giá tiêu dùng+5,91
Lạm phát cơ bản+3,10

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3303

Tổng truy cập: 238661