Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TÁC
LÃNH ĐẠO CỤC THỐNG KÊ TỈNH THÁI NGUYÊN

 

Cục Trưởng: LA HỒNG NINH


Email: ninhlh@thainguyen.gov.vn; lhninhtng@gso.gov.vn 

ĐT:     0208 3854 703;  0912 938 425

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung và trực tiếp về: Tổ chức - Hành chính; Thống kê Tổng hợp   

CUC TRUONG
Phó Cục trưởng: BẠCH THỊ TÌNH

Email: bttinhtng@gso.gov.vn
ĐT:     0208 3859 398; 0974 162 309

Lĩnh vực phụ trách: Phòng Thống kê Xã hội
Tinh
Phó Cục trưởng: TRẦN QUANG

Email: tquangtng@gso.gov.vn
ĐT:      0208 3655 304; 0912 710 004
 
Lĩnh vực phụ trách: Phòng Thống kê Kinh tế, phòng Thu thập Thông tin Thống kê 
anh Quang

 

CÁC PHÒNG THUỘC CƠ QUAN CỤC
 
Các phòng Cơ quan Cục Chức vụ/ Thông tin liên lạc Ảnh
Phòng Thống kê Tổng hợp Trưởng phòng: LÊ THU TRANG 
Email: thutrangle.3112@gmail.com
ĐT:     0208 3852 021;0973 497 888
Trang
Phòng Thu thập Thông tin Thống kê  Trưởng phòng: TRẦN NGUYÊN SƠN
Email: tnsontk@gmail.com
ĐT:     0208 3858 661;0988 706 273
Son
Phòng Thống kê Kinh tế Trưởng phòng: HOÀNG THỊ HOA
Email: phongcongnghieptng@gmail.com
ĐT:     0208 3656 831;0913 888 044
Hoa
Phòng Thống kê Xã hội Trưởng phòng:
                           VŨ VIẾT HOÀN
Email: hoanvuviet@gmail.com
ĐT:     0208 3859 763;0904 290 459
Hoan
Phòng Tổ chức- Hành chính Trưởng phòng:
                             NGÔ THƯỢNG PHƯƠNG
Email: phuongtktn19@gmail.com
ĐT:     0208 3855 780; 0912 325 815
Phuong
CHI CỤC THỐNG KÊ CẤP HUYỆN
 
Các Chi cục Chức vụ/ Thông tin liên lạc Ảnh
Chi cục Thống kê TP Thái Nguyên

Chi cục trưởng: VŨ VĂN MINH 
Email: vuvanminhpb@gmail.com;
           thainguyendso@gmail.com

ĐT:    0208 3652 757;0988 508 075

Minh PB
Chi cục Thống kê TP Sông Công Chi cục trưởng: LƯU THỊ LAN
Email: lantke@gmail.com
ĐT:     0208 3862 437;0984 322 434
Lan sc
Chi cục Thống kê Thị xã Phổ Yên Chi cục trưởng: TRẦN VĂN BẮC 
Email: bactv.py@gmail.com
ĐT:     0208 3863 002;0977 306 079
Bacpy
Chi cục Thống kê huyện Định Hóa Chi cục trưởng: HỨA ĐỨC TUẤN
Email: huatuan32@gmail.com
ĐT:     0208 3878 417;0972 297 664
Tuan dhoa
Chi cục Thống kê huyện Võ Nhai Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục:
              NGUYỄN VĂN MINH
Email: vonhaidso@gmail.com
ĐT:     0208 3827 229;0919 132 555
Minh vo nhai
Chi cục Thống kê huyện Phú Lương  Chi cục trưởng: PHẠM VĂN VIỆT HÀ
Email: phuluongdso@gmail.com
ĐT:     0208 3874 499;0913 286 445
Hapl
Chi cục Thống kê huyện Đồng Hỷ  Chi cục trưởng: LƯU ĐỨC HẠNH
Email: luuduchanh436@gmail.com
ĐT:     0208 3622 788;0987 895 995
Hanh dhy
Chi cục Thống kê huyện Đại Từ Chi cục trưởng: ĐỚI DUY HIỀN
Email: doihien77@gmail.com
ĐT:     0208 3506 632;0984 505 702
Hien Dai Tu
Chi cục Thống kê huyện Phú Bình  Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục: TẠ THỊ LA 
Email: phubinhdsob@gmail.com
ĐT:     0208 3867 241;097 2314 682
La PB