Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Cán bộ đoàn viên Công đoàn Cục Thống kê Thái Nguyên tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020

07-04-2020 14:23

      Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp của mỗi người dân Việt Nam, là truyền thống tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách”"Trái Tim Khỏe Mạnh - Hiến Máu Cứu Người".

      Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước, mỗi người khỏe mạnh, đủ tiêu chuẩn hãy luôn sẵn sàng, hăng hái tham gia hiến máu và tích cực vận động mọi người cùng hiến máu thường xuyên cứu người để giúp cho mỗi người kiểm tra được sức khỏe của mình, cứu giúp người bệnh, vì một xã hội khỏe mạnh và nhân văn, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, sự phát triển bền vững của đất nước.

Sau khi Công đoàn viên chức tỉnh Thái Nguyên tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020”, cán bộ đoàn viên Công đoàn Cục Thống kê đã hướng ứng tích cực và đăng ký tham gia hiến máu để khẳng định trách nhiệm, tình cảm của mình đối với cộng đồng, xã hội.


Ban Chấp hành Công đoàn Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên