Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Chi đoàn Thanh niên Cục Thống kê tham dự Hội nghị triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

07-05-2020 06:30

    Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, sáng ngày 7/5/2020 Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị triển khai các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 bằng hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên, toàn bộ đoàn viên Chi đoàn Thanh niên CSHCM đã tham gia đầy đủ với tinh thần nghiêm túc học tập nhưng vẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19 theo quy định.

          Hội nghị đã được đồng chí Hoàng Anh Trung - tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên truyền đạt 3 chuyên đề là: Chuyên đề 1: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”; Chuyên đề 2: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời” và Chuyên đề 3: “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt là đồng chí chia sẻ những câu chuyện về Bác Hồ, những bài học về đạo đức, những tình cảm, mong muốn của Bác Hồ đối với thanh niên nhất là gửi gắm niềm tin vào đoàn viên, thanh niên sẽ là thế hệ có tinh thần trách nhiệm, trung thực, nói đi đôi với làm qua đó góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.

        Với những nội dung thiết thực, ý nghĩa, buổi học tập đã góp phần định hướng, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về phẩm chất trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm trong công việc và trong cuộc sống, coi đó là đức tính cần thiết và quý báu, là phẩm giá cần có của mỗi con người, từ đó góp phần hình thành giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh từ cơ sở./.

La Thị Ngọc Anh - Bí thư đoàn Thanh niên
Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên