Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm và làm việc với Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên

01-06-2018 00:00

             Ngày 31/5, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Cục Thống kê tỉnh. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, Ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

a3
Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

          Tại buổi làm việc, thay mặt cho cán bộ, công chức, viên chức đồng chí Cục trưởng Cục Thống kê đã cám ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm, Cục đã thực hiện các cuộc điều tra thường xuyên theo đúng phương án của Tổng cục Thống kê ban hành. Ngoài ra, Cục đã chủ động cung cấp các thông tin kinh tế - xã hội để phục vụ cho việc đánh giá giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ tỉnh; triển khai biên soạn, xuất bản tờ gấp về kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh để chuẩn bị cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018. Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Cục Thống kê phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chương trình công tác do Tổng cục Thống kê giao, đáp ứng các yêu cầu cơ bản thông tin về kinh tế - xã hội phục vụ cho công tác, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương; đa dạng hóa các hình thức và nội dung phổ biến thông tin thống kê; chủ động thực hiện công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/4/2019 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương….
 

a2
Đồng chí La Hồng Ninh, Cục trưởng Cục Thống kê báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cục trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

              Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Cục Thống kê, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cán bộ, công chức và người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: Tạo điều kiện cho Cục Thống kê khai thác hồ sơ hành chính từ các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh; các sở ngành, địa phương tích cực, chủ động tham gia các cuộc Tổng điều tra; đề nghị các doanh nghiệp cung cấp các thông tin theo yêu cầu để phục vụ công tác thống kê…

               Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cục Thống kê và khẳng định các số liệu thống kê có ý nghĩa rất quan trọng trong việc điều hành, chỉ đạo; xây dựng các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với sự phát triển của tỉnh. Đồng chí Vũ Hồng Bắc yêu cầu trong thời gian tới cán bộ, công chức và người lao động Cục Thống kê có trách nhiệm hơn nữa trong công việc, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại; quan tâm đến việc đào tạo, tự đào tạo cán bộ, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiếp cận các kiến thức mới để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được giao. Tiếp tục cung cấp những con số dự báo sát thực tế, góp phần giúp cho việc chỉ đạo, điều hành, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của lãnh đạo tỉnh được chuẩn xác, kịp thời. Để chuẩn bị cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư của tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Cục Thống kê đẩy nhanh tiến độ biên soạn và in tài liệu hoàn thành sớm nhất để phục vụ Hội nghị.

             Đối với các kiến nghị, đề nghị của Cục Thống kê, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và giao các sở, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tiếp thu và tham mưu cho UBND tỉnh theo đúng quy định nhằm đảm bảo chất lượng, công tác thống kê trên địa bàn tỉnh ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới./.