Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Công chức, đoàn viên và người lao động Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên hướng về nguồn, nhân kỷ niệm 76 năm thành lập ngành Thống kê Việt Nam (6/5//1946-6/5/2022)

04-05-2022 14:39

Công đoàn Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên
Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1029197