Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên tập huấn sử dụng Chữ ký số và Hệ thống Quản lý văn bản, hồ sơ công việc

06-11-2019 00:00

Ngày 01/11 Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng Chữ ký số và Hệ thống Quản lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng cho toàn thể cán bộ công chức. Đồng chí La Hồng Ninh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo và toàn thể công chức, ngành Thống kê tỉnh.
a1
Đồng chí La Hồng Ninh, Cục trưởng Cục Thống kê
phát biểu khai mạc tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đồng chí La Hồng Ninh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh việc sớm triển khai và áp dụng rộng rãi việc sử dụng chữ ký số và việc gửi, nhận văn bản điện tử trong nội bộ ngành thống kê cũng như của cơ quan Thống kê với cơ quan khác trong hệ thống hành chính nhà nước là xu hướng tất yếu và bắt buộc
Các Nghị quyết, Quyết định nhằm tiến tới mục tiêu Hội nghị không giấy tờ, phòng làm việc không giấy tờ như: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế,  Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/03/2019 của CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số…
Toàn cảnh hội nghị
Hội nghị tập huấn giúp cho cán bộ công chức toàn ngành thống kê tỉnh tìm hiểu về hệ thống quản lý văn bản, thực hành kỹ năng về sử dụng chữ ký số; Thực hành quy trình nhận và xử lý văn bản đến, văn bản đi xử lý văn bản trên môi trường mạng, bảo mật thông tin, thể thức văn bản… trong công tác chỉ đạo, điều hành.
Để thực hiện được thành thạo, đáp ứng yêu cầu công việc cho mỗi vị trí, đồng chí Cục trưởng La Hồng Ninh yêu cầu tất cả các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Chi cục Thống kê cấp huyện và toàn thể cán bộ, công chức tiếp tục nghiên cứu và thực hành theo từng chức vụ được giao, yêu cầu về việc quản lý, bảo mật thông tin khi được cấp chữ ký số, chứng thư số, thường xuyên mở kiểm tra tài khoản đã được cấp để thực hiện kịp thời nhiệm vụ được giao khi lãnh đạo phân công (trên môi trường mạng), nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, quyết tâm đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc, sớm triển khai thực hiện việc áp dụng sử dụng chữ ký số, gửi, nhận văn bản điện tử trong ngành thống kê tỉnh Thái Nguyên./.