Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2019

24-07-2019 00:00

         Ngày 19/7/2019, Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí La Hồng Ninh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng thuộc Cơ quan Cục và lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, thị xã.
anh
Đồng chí La Hồng Ninh - Cục trưởng chủ trì hội nghị
        Hội nghị nghe Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Cục, các ý kiến tham gia của các đồng chí lãnh đạo Chi cục Thống kê cấp huyện và lãnh đạo các Phòng thuộc Cơ quan Cục.
Trong 6 tháng đầu năm mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức như: diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế - xã hội, đội ngũ cán bộ công chức của ngành còn thiếu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm nhiều đồng thời Cục triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019… nhưng toàn ngành đã khắc phục mọi khó khăn và thực hiện tốt các nhiệm vụ, chương trình công tác do Tổng cục Thống kê giao, đáp ứng các yêu cầu cơ bản thông tin kinh tế - xã hội phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương, thực hiện tốt công tác phổ biến thông tin thống kê. Với chức năng là cơ quan thường trực của BCĐ Tổng dân số nhà ở, toàn ngành đã tham mưu tổ chức thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhất và là cuộc tổng điều tra lần đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong các công đoạn.
        Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và có những đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Cục về các nội dung như: bổ sung thêm cán bộ công chức cho những đơn vị còn thiếu, tổ chức thực hiện phương án mới của các cuộc điều tra thuộc lĩnh vực nông nghiệp, tăng cường nâng cao chất lượng thông tin thống kê trên địa bàn để phục vụ ngành và phục vụ địa phương tốt hơn…
        Tại Hội nghị, đồng chí Cục trưởng ghi nhận và đanh giá cao những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng chí đã kết luận và chỉ đạo một số nội dung trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Trên cơ sở phát huy những việc đã đạt được và khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn gặp phải, để thực hiện tốt nhiệm vụ của những tháng cuối năm các đơn vị cần bám sát kế hoạch công tác, chủ động hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao, không để sót đầu việc, tăng cường nghiệp vụ chuyên môn, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát có hiệu quả để nâng cao chất lượng, số liệu thu thập thông tin đầu vào, tăng cường công tác phổ biến thông tin thống kê bằng nhiều hình thức, thực hiện tốt các chế độ chính sách và công tác nhận xét đánh giá cán bộ cuối năm, công tác kế toán thực hiện kiểm tra chứng từ thanh toán của Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, thị xã và tổ chức quyết toán chặt chẽ, đảm bảo đầy đủ các chứng từ quy định, đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính./.