Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

03-10-2018 00:00

Sáng ngày 02/10, Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị giao ban với lãnh đạo các phòng thuộc Cơ quan Cục, lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, thị xã để đánh giá kết quả đã đạt được trong 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.
Đồng chí La Hồng Ninh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng thuộc Cơ quan Cục và lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, thị xã.
a11
Đồng chí La Hồng Ninh – Cục trưởng chủ trì hội nghị

Hội nghị đã nghe các đồng chí lãnh đạo các Chi cục và lãnh đạo các Phòng cơ quan Cục báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý III và 9 tháng đầu năm năm 2018, công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Với những kết quả đạt được của các đơn vị đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Cục. Trong quý III và 9 tháng đầu năm Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện và hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2018 do Tổng cục Thống kê giao; thực hiện tốt các chương trình điều tra thống kê thường xuyên; đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phục vụ địa phương, thực hiện tốt công tác phổ biến thông tin thống kê...Về công tác Chuẩn bị cho Tổng điều tra dân số và nhà ở, Cục đã tham mưu cho UBND tỉnh ra Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện và cấp xã theo đúng thời gian quy định của Ban Chỉ đạo Trung ương. Đến nay công tác thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra cấp huyện và cấp xã đã hoàn thành. Hiện tại Ban Chỉ đạo cấp xã đang thực hiện vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn điều tra theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương.
Tại hội nghị, trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, các đồng chí lãnh đạo các phòng cơ quan Cục, lãnh đạo các Chi cục tham dự hội nghị đã thảo luận và có những đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Cục về các nội dung, trong đó chủ yếu là việc tăng cường nâng cao chất lượng thông tin thống kê trên địa bàn để phục vụ ngành và phục vụ địa phương tốt hơn, công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019…
Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cục trưởng kết luận về những kết quả đã đạt được trong quý III và 9 tháng qua. Trên cơ sở phát huy những việc đã làm được và khắc phục những tồn tại, hạn chế còn gặp phải, để thực hiện tốt nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018, các đơn vị cần chủ động hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác chuẩn bị Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019, tăng cường nghiệp vụ chuyên môn, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát có hiệu quả để nâng cao chất lượng, số liệu thu thập thông tin đầu vào, thực hiện tốt các chế độ chính sách và công tác nhận xét đánh giá cán bộ cuối năm, công tác kế toán thực hiện kiểm tra chứng từ thanh toán của Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, thị xã và tổ chức quyết toán chặt chẽ, đảm bảo đầy đủ các chứng từ quy định.