Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

07-04-2020 09:08

     Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tố quốc Việt Nam; thực hiện Thông báo số 3021-TB/TU ngày 23/3/2020 của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp tổ chức phát động tới toàn thể các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh  Thái Nguyên chung tay tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Ngày 27/3/2020 Công đoàn Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên phát động cán bộ, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

       Ngay sau khi phát động ủng hộ, với truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái với mong muốn “không ai bị bỏ rơi trong cuộc chiến chống dịch”, 100% cán bộ công chức và người lao động Cục Thống kê đã tham gia ủng hộ tối thiểu một ngày lương để chung tay phòng, chống dịch. Kết quả số tiền ủng hộ được trên 9 triệu đồng. Ban Chấp hành công đoàn Cục Thống kê đã chuyển tiền ủng hộ cho Quỹ cứu trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên./.


Công đoàn Cục thống kê