Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Hội nghị tập huấn Nghiệp vụ điều tra lâm nghiệp và điều tra doanh nghiệp năm 2018

26-04-2018 00:00

Đồng chí La Hồng Ninh, Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục Thống kê dự và chủ trì Hội nghị. Về phía khách mời tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Hiền – Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí là trưởng, phó phòng và chuyên viên thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cùng tham dự.
Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể công chức và người lao động ngành Thống kê tỉnh Thái Nguyên. Hội nghị đã được nghe lời phát biểu chỉ đạo và khai mạc  hội nghị do đồng chí La Hồng Ninh – Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục Thống kê trình bày.
Anh 1
(Đ/c La Hồng Ninh – Cục trưởng cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo và khai mạc Hội nghị
Để triển khai cuộc điều tra Lâm nghiệp năm 2018, Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Nguyên Sơn – Trưởng phòng Thống kê Nông nghiệp trình bày Phương án điều tra Lâm nghiệp năm 2018 và tập huấn nghiệp vụ điều tra cho các điều tra viên.
Anh 3
(Đồng chí Trần Nguyên Sơn – Trưởng phòng Thống kê Nông nghiệp trình bày Phương án điều tra Lâm nghiệp năm 2018
Hội nghị cũng được nghe các đồng chí: Hoàng Thị Hoa – Trưởng phòng Thống kê Công nghiệp – Xây dựng và đồng chí Lê Thu Trang – Trưởng phòng Thống kê Thương mại trình bày Phương án Điều tra doanh nghiệp năm 2018;  Những nội dung mới, những thay đổi, phạm vi thu thập thông tin của cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2018 đã được truyền đạt đầy đủ đến toàn thể hội nghị.
Hội nghị cũng được nghe đồng chí Phạm Thị Hiền – Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên trình bày những nội dung chính về Cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng chí cũng trình bày thêm về các nội dung chỉ tiêu trong phiếu khoa học công nghệ và chỉ ra rằng, công tác Thống kê có vai trò quan trọng trong việc thu thập, phân tích các chỉ tiêu đánh giá sự tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến sự phát triển kinh tế - xã hội.
Anh 2
(Đồng chí Phạm Thị Hiền – Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình bày về Cách mạng công nghiệp 4.0)
Sau khi Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, đồng chí Trần Quang – Phó cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo việc trả lời những vướng mắc cần thảo luận, cần giải đáp về nghiệp vụ điều tra, về các nội dung liên quan đến điều tra Lâm nghiệp, điều tra Doanh nghiệp và điều tra Khoa học công nghệ. Kết thúc thời gian thảo luận, đồng chí Trần Quang – Phó cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên đã phát biểu bế mạc Hội nghị tập huấn Nghiệp vụ điều tra lâm nghiệp và điều tra doanh nghiệp năm 2018.
Anh 4
(Đồng chí Trần Quang – Phó cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên phát biểu bế mạc Hội nghị)