Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Hội nghị triển khai kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

25-01-2019 00:00

Sáng ngày 21 tháng 01 năm 2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các huyện, thành phố, thị xã. Đồng chí La Hồng Ninh, Cục trưởng Cục Thống kê, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, thành viên Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh, các đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo và Chánh văn phòng giúp việc Bản Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các huyện, thành phố, thị xã.
Đồng chí: La Hồng Ninh, Cục trưởng Cục Thống kê,
Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra phát biểu tại Hội nghị
Hội nghị được nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị của cuộc Tổng điều tra, triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra trên địa bàn; hướng dẫn một số nội dung về công tác quản lý Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo các cấp; giới thiệu tổng quan về Trang thông tin điều hành tác nghiệp Tổng điều tra; thảo luận một số nội dung liên quan đến cuộc Tổng điều tra.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí La Hồng Ninh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở của tỉnh nhấn mạnh: Ban Chỉ đạo các cấp cần quán triệt và nhận thức rõ mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra trên địa bàn đảm bảo đúng yêu cầu đề ra; cần nghiên cứu nắm vững một số vấn đề về chuyên môn, nắm rõ thức trạng tại địa phương, trên cơ sở đó cụ thể hóa vào kế hoạch tổ chức thực hiện của cấp mình. Chú ý công tác tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đề phòng kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc mục đích của cuộc Tổng điều tra. Tuyển chọn điều tra viên đảm bảo số lượng và chất lượng theo đúng yêu cầu của cấp trên…