Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2021 của ngành Thống kê

26-01-2021 14:59


Bộ Kế hoạch và Đầu tư