Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX làm việc với Cục thống kê tỉnh

27-11-2019 00:00

Ngày 25/11, Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã làm việc với Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên nhóm kinh tế, văn hóa – xã hội, các đồng chí Lãnh đạo Cục và lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên.
a1
Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh
 phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí La Hồng Ninh, Cục trưởng Cục Thống kê đã thay mặt lãnh đạo Cục báo cáo dự ước kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2020 và dự báo một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu giai đoạn 2020 – 2025.
Trong 5 năm qua, những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ 2015 – 2019: Về kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, quy mô kinh tế có sự tăng trưởng vững chắc; thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao và đóng góp tích cực cho tốc độ tăng trưởng chung; hoạt động thương mại dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực và hình thành nhiều loại hình dịch vụ mới theo hướng hiện đại; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản duy trì ổn định và phát triển khá; xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả. Về xã hội, cơ sở hạ tầng cho giáo dục được quan tâm đầu tư, chất lượng giáo dục có sự chuyển biến tích cực; hoạt động y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ; công tác xóa đói, giảm nghèo đạt được nhiều thành tựu…
Bên cạnh những kết quả đạt được trong 5 năm qua, tỉnh Thái Nguyên vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như quy mô kinh tế của khu vực có vốn trong nước còn chiếm tỷ trọng nhỏ, phụ thuộc nhiều vào sự phát triển của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; sản xuất nông nghiệp tăng trưởng cao so với bình quân chung cả nước nhưng quy mô sản xuất nông nghiệp của tỉnh còn nhỏ lẻ; đầu tư và ứng dụng khoa học công nghiệ và cơ giới hóa sản xuất còn hạn chế nên năng suất lao động ngành nông nghiệp thấp; quy mô doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn còn gặp khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số vùng nông thôn vẫn khoảng 10%, gấp hơn 2 lần tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh…
Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Tổ biên tập và cơ quan Cục Thống kê cùng thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào chỉ tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của tỉnh Thái Nguyên; trao đổi, làm rõ về một số nội dung trong báo cáo như các chỉ tiêu dự ước sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu Nghị quyết Đại hội; kết quả thực hiện một số chỉ tiêu dự ước kinh tế tổng hợp và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và phân tích dự báo xu hướng phát triển một số ngành kinh tế chủ đạo trong 5 năm tới, giai đoạn 2020 – 2025.
Phát biểu và kết luận hội nghị, Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên trong việc chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác biên tập Báo cáo chính trị. Báo cáo dự ước kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2020 và dự báo một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu giai đoạn 2020 – 2025 của Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên là một trong những tài liệu quan trọng phục vụ công tác biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ XX của tỉnh. Đồng chí cũng đề nghị Cục thống kê tiếp tục cập nhật, bổ sung hoàn thiện báo cáo dự ước, đồng thời tiếp tục rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019, nhất là 3 tháng cuối năm, làm tốt công tác dự báo và có sự phân tích, giải trình cụ thể về các chỉ tiêu dự báo trong giai đoạn tiếp theo nhiệm kỳ 2020 - 2025./.