Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Triển khai hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

16-02-2019 00:00

Sáng ngày 13/02/2019, tại Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra cho Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo và văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các huyện, thành phố, thị xã. Đồng chí La Hồng Ninh, Cục trưởng Cục Thống kê, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh dự, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Chánh văn phòng và thành viên Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các huyện, thành phố, thị xã, cán bộ các phòng nghiệp vụ thuộc cơ quan Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên.
Đồng chí La Hồng Ninh – Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng ban Thường trực,
BCĐ TĐT dân số và nhà ở tỉnh Thái Nguyên chủ trì hội nghị
Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở nhằm thu thập những thông tin cơ bản về quy mô và chất lượng dân số của từng địa phương; thông tin về nhà ở và một số đồ dùng trong dân cư. Những thông tin trên được tổng hợp thành các chỉ tiêu thống kê phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích và dự báo phát triển dân số và nhà ở của cả nước cũng như của từng địa phương; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số.
Đây là cuộc Tổng điều tra lần đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả Tổng điều tra. Tổng điều tra lần này trên địa bàn tỉnh áp dụng hai hình thức thu thập thông tin, đó là: Hộ tự kê khai trên phiếu điều tra qua mạng Internet (Webform), Điều tra viên sử dụng thiết bị di động để ghi thông tin (CAPI).
Hội nghị tập huấn diễn ra trong 4 ngày từ ngày 13 đến ngày 16/02/2019.

Một số hình ảnh hội nghị: