Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh họp phân công nhiệm vụ

20-01-2019 00:00

Sáng 17/01/2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Thái Nguyên họp phiên đầu tiên cho ý kiến vào Kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh.
anh
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng ban chỉ đạo BCĐ TĐT Dân số và nhà ở năm 2019
Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra lần thứ 5 trên phạm vi cả nước, là một trong 3 cuộc điều tra cơ bản của quốc gia quy định trong Luật Thống kê và do Chính phủ quyết định. Tại Hội nghị, Cơ quan thường trực đã báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị của cuộc Tổng điều tra như: Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp; công tác vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn điều tra; công tác lập bảng kê hộ; công tác soạn thảo và triển khai các văn bản chỉ đạo… Các thành viên Ban Chỉ đạo cũng tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc tổng điều tra trên địa bàn, dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo.
Cuộc Tổng điều tra năm nay có một số điểm mới đó là: Sử dụng thiết bị thông tin để thực hiện thu thập thông tin thông qua 2 hình thức điều tra viên trực tiếp sử dụng thiết bị di động để kê khai điều tra hoặc hộ gia đình tự kê khai theo Webfom; lồng ghép thông tin đáp ứng các chỉ tiêu thuộc Mục tiêu phát triển bền vững; Cải tiến quy trình vẽ sơ đồ địa bàn điều tra.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Việt Hùng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra để mọi người dân hiểu và ủng hộ, hợp tác; tăng cường công tác tuyên truyền về thời lượng phát thanh, truyền thanh; khẩu hiệu tập chung vào các điểm đông dân cư để cộng đồng dân cư nhận thức, hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho điều tra viên góp phần thực hiện thành công cho cuộc Tổng điều tra. Đồng thời làm tốt công tác tuyển chọn điều tra viên đảm bảo về nhân thân, có trách nhiệm trong công việc, kĩ năng trong việc tiếp cận trực tiếp trong việc nắm chắc nội dung, địa bàn cũng như thu thập thông tin qua việc sử dụng thông tin bằng phiếu điện tử, sử dụng thành thạo máy tính và sử dụng điện thoại thông minh để cập nhật thông tin. Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ thực căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ vào cuộc nghiêm túc trong việc nắm bắt tình hình giải đáp những khó khăn thắc mắc của người dân; Công an tỉnh lồng ghép các hoạt động và lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc tổng điều tra; Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn các nhà mạng đảm bảo, bảo mật thông tin cá nhân, số liệu về dân số và nhà ở; Cục Thống kê tham mưu UBND tỉnh ban hành các chỉ thị và tổng hợp khen thưởng đồng thời có nhận xét đối với các thành viên Ban Chỉ đạo gửi về các cơ quan đơn vị;./