Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị trển khai kế hoạch năm 2019

28-01-2019 00:00

Sáng ngày 25/01/2019, Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị trển khai kế hoạch năm 2019. Đồng chí La Hồng Ninh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng thuộc Cơ quan Cục, lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, thị xã, cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của ngành Thống kê tỉnh Thái Nguyên.
a1
Đồng chí La Hồng Ninh Cục trưởng phát biểu Chỉ đạo Hội nghị
Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019; ký giao ước thi đua năm 2019 và trao các phàn thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích suất xắc trong năm 2018.
Năm 2018, ngành Thống kê tỉnh Thái Nguyên đã đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chương trình công tác do Tổng cục Thống kê giao, đáp ứng các yêu cầu cơ bản thông tin về kinh tế - xã hội phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương. Công tác phổ biến thông tin thống kê có nhiều tiến bộ. Trong năm đã có nhiều ấn phẩm có chất lượng tốt. Một số chuyên ngành sau nhiều năm trì trệ nay đã có sự chuyển biến tích cực. Một số nhiệm vụ được đề ra từ nhiều năm chưa giải quyết được thì năm 2018 đã có sự chuyển biến.
Năm 2018 Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên được Tổng cục Thống kê xếp nhất vùng thi đua, xếp thứ 11 toàn quốc, được Bộ kế hoạch và Đầu tư công nhận đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ. Có 7 tập thể nhỏ được công nhận “Tập thể Lao động xuất sắc”, 3 tập thể nhỏ và 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng. Có 5 tập thể và 17 cá nhân được tặng giấy khen của Cục trưởng.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cục trưởng ghi nhận và biểu dương những đóng góp của toàn thể cán bộ, công chức trong toàn ngành. Đồng thời cũng nhấn mạnh năm 2019 là năm có nhiệm vụ hết sức nặng nề. Để hoàn tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đề nghị thức hiện đồng bộ các giải pháp, đó là: (1) Ngay sau hội nghị này, từng phòng, từng đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Từng cá nhân xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công việc được giao. Mỗi việc mỗi nhiệm vụ phải có người chịu trách nhiệm cụ thể. (2) Tăng cường công tác phổ biến thông tin thống kê, đa dạng hóa hình thức phổ biến thông tin thống kê. Thông qua việc phổ biến thông tin thống kê để tuyên truyền và minh bạch về phương pháp thống kê, đồng thời thực hiện công tác quản lý Nhà nước về công tác thống kê trên địa bàn. (3) Tiếp tục đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát phải đi vào thực chất, không làm theo hình thức trả bài. (4) Tiếp tục đối với công tác tổ chức cán bộ. Chủ động xây dựng kế hoạch sắp xếp lại các phòng, các đơn vị theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê. Làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức trong công tác sắp xếp, bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức mới. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại cán bộ. (5) Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nêu cao vai trò trách nhiệm và nêu gương của người đứng đầu.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:
Đồng chí Trần Quang – Phó cục trưởng cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên
trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
 
Đồng chí Lê Quang Hạnh, Phó cục trưởng cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên
trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019
 
Đại diện các phòng nghiệp vụ thuộc Văn phòng Cục và các Chi cục Thống kê cấp huyện
ký Giao ước thi đua năm 2019 dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Cục
 
Đồng chí Cục trưởng trao tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân
Toàn cảnh hội nghị