Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020

20-01-2020 00:00

Chiều ngày 16/01, Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020. Đồng chí La Hồng Ninh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng thuộc Cơ quan Cục, lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, thị xã, cùng toàn thể cán bộ, công chức ngành Thống kê tỉnh Thái Nguyên.
a1
Đồng chí La Hồng Ninh Cục trưởng phát biểu Chỉ đạo Hội nghị
Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020; ký giao ước thi đua năm 2020 và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích suất xắc trong năm 2019.
Năm 2019, ngành Thống kê tỉnh Thái Nguyên đã đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chương trình công tác do Tổng cục Thống kê giao, đáp ứng các yêu cầu cơ bản thông tin về kinh tế - xã hội phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương. Công tác phổ biến thông tin thống kê tiếp tục được duy trì thực hiện tốt. Trong năm 2019 đã biên soạn được nhiều ấn phẩm có chất lượng. Năm 2019 đã tham mưu tổ chức thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở và cuộc điều tra kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số.
Năm 2019, Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên xếp thứ 14 toàn quốc, được Tổng cục Thống kê công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen. Có 7 tập thể nhỏ được công nhận “Tập thể Lao động xuất sắc”, 10 cá nhân được công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở. Có 3 tập thể và 15 cá nhân được tặng giấy khen của Cục trưởng.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cục trưởng ghi nhận và biểu dương những đóng góp của toàn thể cán bộ, công chức trong toàn ngành. Đồng thời cũng nhấn mạnh năm 2020 là năm có nhiệm vụ hết sức nặng nề, là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc. Để hoàn tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đề nghị thực hiện đồng bộ các giải pháp, đó là: (1) Ngay sau hội nghị này, từng phòng, từng đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Từng cá nhân xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công việc được giao. Mỗi việc mỗi nhiệm vụ phải có người chịu trách nhiệm cụ thể. (2) Tăng cường công tác phổ biến thông tin thống kê, đa dạng hóa hình thức phổ biến thông tin thống kê. Thông qua việc phổ biến thông tin thống kê để tuyên truyền và minh bạch về phương pháp thống kê, đồng thời thực hiện công tác quản lý Nhà nước về công tác thống kê trên địa bàn. (3) Tiếp tục đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát phải đi vào thực chất, không làm theo hình thức trả bài. (4) Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Trước hết là đổi mới về nhận thức trong cán bộ, công chức về công tác thi đua, khen thưởng. Đổi mới về cách thức đánh giá các đề tài, sáng kiến. (5) Tiếp tục đối với công tác tổ chức cán bộ. Chủ động xây dựng kế hoạch sắp xếp lại các phòng, các đơn vị theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê. Làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức trong công tác sắp xếp, bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức mới. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại cán bộ. (6) Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt văn hóa công sở. Nêu cao vai trò trách nhiệm và nêu gương của người đứng đầu./.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
a2
Đồng chí Trần Quang – Phó cục trưởng cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên
trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
a3
Đồng chí Bạch Thị Tình, Phó cục trưởng cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên
trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020
a4
Đại diện các phòng nghiệp vụ thuộc Văn phòng Cục và các Chi cục Thống kê cấp huyện
ký Giao ước thi đua năm 2020 dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Cục
a5
Đồng chí Cục trưởng trao tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân
a6
Đồng chí Phó Cục trưởng trao tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân
a7
Đồng chí Phó Cục trưởng trao tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân
a8
Đồng chí Phó Cục Trưởng trao tặng kỷ niệm chương cho cán bộ
a9
Tập thể Lãnh đạo Cục, cán bộ công chức ngành Thống kê tỉnh Thái Nguyên