Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên triển khai kế hoạch và tập huấn nghiệp vụ điều tra doanh nghiệp năm 2020

13-03-2020 16:18

Ngày 9/3/2020, Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và tập huấn nghiệp vụ điều tra doanh nghiệp năm 2020. Đồng chí La Hồng Ninh, Cục trưởng dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục, các đồng chí lãnh đạo các phòng thuộc Cục, các đồng chí lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, thị xã, các đồng chí thành viên Tổ thường trực, các giám sát viên và các điều tra viên tham gia cuộc điều tra.
Đồng chí La Hồng Ninh, Cục trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Mục đích của cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020 nhằm thu thập các thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp, hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp); Tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các chỉ tiêu trong báo cáo chính thức hàng năm của ngành Thống kê; Tổng hợp và biên soạn ấn phẩm "Sách trắng doanh nghiệp” hàng năm; Đánh giá tình hình về ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp; Cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp hàng năm, lập dàn mẫu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm; điều tra thường xuyên và các yêu cầu thống kê khác.
Điểm mới của cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020 là các doanh nghiệp tư cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Điều tra doanh nghiệp: Doanh nghiệp được cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập và tự cung cấp thông tin vào phiếu web-form (phiếu điều tra trực tuyến) trên Trang thông tin điện tử của Điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông La Hồng Ninh, Cục trưởng đã yêu cầu lãnh đạo các phòng, các đơn vị, các điều tra viên quán triệt tinh thần chỉ đạo, nắm vững nghiệp vụ chuyên môn triển khai thực hiện đúng quy trình hướng dẫn. Yêu cầu các đơn vị, các đồng chí trong Tổ Thường trực phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn trực tiếp doanh nghiệp để rút kinh nghiệp cho những đơn vị sau./.

Nguồn tin: Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên