Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ trực tuyến Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

08-06-2020 08:58

Trong 2 ngày 04 và 05/6, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thống kê chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các đơn vị liên quan của Cơ quan Tổng cục Thống kê, đại diện các Cục thống kê cấp tỉnh và trực tuyến tại 63 điểm cầu.

Tại điểm cầu Thái Nguyên đồng chí La Hồng Ninh, Cục trưởng Cục Thống kê, các đồng chí thành viên Tổ công tác chỉ đạo Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 tỉnh Thái Nguyên, Chi cục trưởng và các đồng chí công chức phụ trách lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp, thủy sản Chi cục Thống kê cấp huyện.

Đ/c La Hồng Ninh, Cục trưởng Cục Thống kê dự và chỉ đạo Hội nghị

Đ/c La Hồng Ninh, Cục trưởng Cục Thống kê dự và chỉ đạo Hội nghị

Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông thôn và sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản phục vụ tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển nông thôn, nông nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nông thôn, nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025; phục vụ giám sát các mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp của Việt Nam và thực hiện so sánh quốc tế; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về nông thôn và nông nghiệp; xây dựng dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra trong lĩnh vực nông nghiệp và các yêu cầu thống kê khác.

Cuộc Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 có nhiều điểm mới và khác so với cuộc Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 là: Quy mô điều tra nhỏ hơn (10% hộ có sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản), không điều tra hộ phi nông, lâm nghiệp, thủy sản; đổi mới công tác tập huấn nghiệp vụ (kết hợp giữa tập huấn trực tiếp tại Tổng cục Thống kê và trực tuyến tại 63 điểm cầu tại các cục Thống kê tỉnh/thành phố); có sự kết nối dữ liệu giữa Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019; sử dụng máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để ghi phiếu điều tra, tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Cuộc điều tra.

Đại biểu dự tại điểm cầu Thái Nguyên

Hội nghị đã được nghe giới thiệu về Phương án Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020; hướng dẫn ghi các loại phiếu điều tra; hướng dẫn sử dụng thiết bị và phần mềm;   thực hành thực hiện Phiếu xã và Phiếu trang trại trên Web.... Đặc biệt, hội nghị dành phần lớn thời gian cho các đại biểu thảo luận, giải đáp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác triển khai tại địa phương./.

Tổ Công tác chỉ đạo Điều tra NTNNKG 2020 tỉnh Thái Nguyên
Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên