Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2020 của Khối Thi đua các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

04-03-2020 15:18

Chiều ngày 28/02/2020, Khối Thi đua các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Cục Thống kê tỉnh làm Trưởng khối đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2020.
 Đồng chí La Hồng Ninh, Bí thư Chi bộ - Cục Trưởng Cục Thống kê chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Ngọc Hưng, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Khối thi đua, các đồng chí cán bộ phụ trách công tác thi đua của các đơn vị, các đồng chí là trưởng các đoàn thể của Cục Thống kê.
Tại Hội nghị các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, bổ sung hoàn thiện Quy chế hoạt động và Kế hoạch hoạt động của Khối năm 2020. Căn cứ kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Khối Thi đua các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh quyết tâm thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các sự kiện quan trọng của Đảng, của đất nước, của tỉnh như:  Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020),130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), 75 năm thành lập nước CHXHCN Việt Nam; tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII… phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020.
Hội nghị cũng đưa ra thảo luận các vấn đề về nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; đảm bảo việc khen thưởng chính xác, công khai, công bằng, minh bạch, kịp thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cơ quan, đơn vị,không ngừng động viên, khích lệ tinh thần năng động, sáng tạo của các cán bộ, công chức trong việc tuyên truyền và phát huy truyền thống của Khối.
Cũng tại Hội nghị Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối Thi đua các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã ký giao ước thi đua năm 2020.
 
 Một số hình ảnh tại Hội Nghị:
Đồng chí La Hồng Ninh, Bí thư Chi bộ - Cục Trưởng Cục Thống kê phát biểu tại Hội nghị
Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong Khối Thi đua các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh
ký giao ước thi đua năm 2020
Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua Các cơ quan đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh
chụp ảnh lưu niệm

Nguồn tin: Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên