Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

TP Thái Nguyên tập huấn nghiệp vụ công tác thống kê cấp huyện, cấp xã

11-06-2018 00:00

      Ngày 7/6/2018, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thống kê cho các Phòng, ban, các phường, xã trên địa bàn. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí La Hồng Ninh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Phòng, ban, đơn vị thuộc Thành phố, đại diện lãnh đạo UBND và cán bộ làm công tác văn phòng thống kê của 32 phường, xã trên địa bàn.
       Hội nghị được các giảng viên của Cục Thống kê tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản nhất của Luật thống kê 2015, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã và hướng dẫn nghiệp vụ thống kê một số lĩnh vực chủ yếu như: đất đai- dân số - bình đẳng giới; nông, lâm, thủy sản; dịch vụ thương mại; xã hội – môi trường…
 
a1
Đồng chí La Hồng Ninh, Cục Trưởng Cục Thống kê phát biểu chỉ đạo Hội ngh
       Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí La Hồng Ninh, Cục trưởng Cục Thống kê đánh giá cao kết quả thực hiện công tác thống kê trên địa bàn, Chi cục Thống kê thành phố đã tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về Thống kê trên địa bàn; tổ chức tốt các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Cục Thống kê giao; cung cấp kịp thời các thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Cấp ủy và chính quyền địa phương. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Thái Nguyên, các phòng, ban, UBND các phường, xã tiếp tục quan tâm tạo điều kiện đến công tác thống kê trên địa bàn; các đồng chí làm công tác thống kê trên địa bàn không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao năng lực công tác, nâng cao ý thức trách nhiệm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc; các phòng, ban, UBND các phường, xã chấp hành nghiêm chế độ báo cáo thống kê theo quy định, nâng cao chất lượng thông tin thống kê, tạo điều kiện và phối hợp với cơ quan thống kê trong việc khai thác cơ sở dữ liệu từ hồ sơ hành chính phục vụ cho công tác thống kê theo quy định.