Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Triển khai Kế hoạch và tập huấn nghiệp vụ điều tra thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

16-09-2019 00:00

Thực hiện Phương án Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 ban hành theo Quyết định số 593/QĐ-TCTK ngày 30/7/2018 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, từ ngày 12đến 15/9/2019, Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức khai mạc Hội nghị triển khai tổ chức thực hiện cuộc điều tra và tập huấn nghiệp vụ điều tra thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019. Đồng chí La Hồng Ninh, Cục trưởng Cục Thống kê dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là thành viên tổ thường trực, đại diện lãnh đạo Ban dân tộc tỉnh, lãnh đạo và cán bộ các phòng nghiệp vụ cơ quan Cục, Chi cục Thống kê cấp huyện, đại diện phòng dân tộc các huyện, thành phố, thị xã.
a2
Toàn cảnh hội nghị
Đây là lần thứ 2 cuộc điều tra thu thập thông tin về kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số được thực hiện (lần thứ nhất được thực hiện vào năm 2015). Mục đích của cuộc điều tra là nhằm thu thập thông tin về dân số, thu nhập, điều kiện nhà ở của các hộ dân tộc thiểu số; các điều kiện về kinh tế, xã hội nhằm phản ánh thực trạng của 53 dân tộc thiểu số để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc; Phục vụ xây dựng, hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025; Làm cơ sở hình thành hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Đối tượng điều tra là các hộ dân tộc thiểu số; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực III, khu vực II và khu vực I theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và các xã không thuộc các khu vực trên nhưng có địa bàn điều tra dân tộc thiểu số.
Những điểm mới trong điều tra thu thập thông tin về kinh tế - xã hội của 53 dân tộc năm 2019 là, (1) sử dụng thiết bị thông tin để thực hiện thu thập thông tin và tác nghiệp. Đối với phiếu điều tra hộ, điều tra viên trực tiếp sử dụng thiết bị di động để kê khai điều tra (CAPI). Đối với phiếu xã điều tra viên kê khai trên phiếu điều tra trực tuyến. (2) Sử dụng tối đa thông tin từ kết quả Tổng điều tra dân số và nhầ ở thời điểm 01/4/2019.
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu về kế hoạch triển khai cuộc điều tra, hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ điều tra, cách ghi phiếu, những vấn đề cần lưu ý; sử dụng trang Web điều hành tác nghiệp; cài đặt và sử dụng công nghệ thông tin áp dụng vào điều tra.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí La Hồng Ninh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh đã yêu cầu các địa phương quán triệt, nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của cuộc điều tra, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị và chỉ đạo thực hiện cuộc điều tra trên địa bàn. Đồng chí nhấn mạnh một số nội dung cần khẩn trương triển khai trong thời gian tới: Tham mưu để UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo, công tác tuyển chon điều tra viên và tổ trưởng điều tra, công tác tập huấn điều tra, công tác tuyên truyền phải được triển khai có hiệu quả, đối với Chi cục Thống kê cấp huyện cần khẩn trương nghiên cứu các tài liệu./.