Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Võ Nhai trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra Năng suất, sản lượng lúa

04-09-2020 11:08


Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên