Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Báo Cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2020 tỉnh Thái Nguyên

31-01-2020

Năm 2020 tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có những chính sách hỗ trợ phát triển cây hàng năm như hỗ trợ giá giống lúa lai, lúa thuần; hỗ trợ giá ngô biến đổi gen; hỗ trợ phát triển cây vụ Đông nhằm khuyến khích phát triển cây trồng và hạn chế tình trạng để trắng đồng; quy hoạch vùng sản xuất lúa tập trung, ứng dụng đồng bộ tiến bộ khoa học công nghệ, quy trình kỹ thuật mới, hiệu quả;

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2019 tỉnh Thái Nguyên

30-12-2019

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2019 duy trì mức tăng so với cùng kỳ trên hầu hết các ngành, lĩnh vực; trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò chủ chốt đóng góp vào mức tăng trưởng chung; bên cạnh đó mặt bằng lãi suất tín dụng thuận lợi cho sản xuất. An ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; các chính sách xã hội được quan tâm và thực hiện đầy đủ, công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân tiếp tục được bảo đảm… Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, kinh tế trên địa bàn còn đối mặt không ít khó khăn, thách thức, ngành chăn nuôi ảnh hưởng nặng do dịch tả lợn Châu Phi kéo dài và lây lan trên diện rộng; thời tiết, thiên tai diễn biến phức tạp… ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống một bộ phận nhân dân.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2019 tỉnh Thái Nguyên

03-12-2019

Hiện nay các trên toàn tỉnh cây hàng năm vụ Mùa 2019 cơ bản đã thu hoạch xong, các địa phương đang triển khai gieo trồng và chăm sóc cây vụ Đông năm 2019-2020.

Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng

06-11-2019

Sáng ngày 01 tháng 11 năm 2019, Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2019 tỉnh Thái Nguyên

29-10-2019

Sản xuất vụ Mùa: Hiện nay các địa phương đang khẩn trương thu hoạch lúa Mùa sớm và mùa trung. Tính đến ngày 31/10/2019 tổng diện tích lúa đã thu hoạch khoảng 35 nghìn ha, bằng 87% tổng diện tích lúa đã cấy.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Quý III và Chín tháng năm 2019 tỉnh Thái Nguyên

30-09-2019

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong Chín tháng đầu năm 2019 vẫn duy trì mức tăng so với cùng kỳ trên hầu hết các ngành, lĩnh vực. Trong đó, sản xuất công nghiệp và giá trị xuất khẩu tăng cao trong quý II và quý III, góp phần thúc đẩy và đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất tính chung 9 tháng

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2019 tỉnh Thái Nguyên

30-08-2019

Cây hàng năm vụ mùa 2019: Thời tiết tháng 8/2019 có nhiều đợt nắng nóng và là mùa mưa bão đã làm mực nước các sông lớn như Sông Cầu, Sông Công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên dâng lên nhanh, nước thoát chậm do nhiều dòng chảy bị tắc cục bộ khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bị ngập, úng cục bộ nên một số diện tích cây mầu bị ảnh hưởng phải trồng lại; tuy nhiên chưa gây thiệt hại nhiều đến ngành trồng trọt trên địa bàn tỉnh.