Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Báo Cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2020 tỉnh Thái Nguyên

31-01-2020 08:42

A. KINH TẾ
I. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
1. Trồng trọt
Năm 2020 tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có những chính sách hỗ trợ phát triển cây hàng năm như hỗ trợ giá giống lúa lai, lúa thuần; hỗ trợ giá ngô biến đổi gen; hỗ trợ phát triển cây vụ Đông nhằm khuyến khích phát triển cây trồng và hạn chế tình trạng để trắng đồng; quy hoạch vùng sản xuất lúa tập trung, ứng dụng đồng bộ tiến bộ khoa học công nghệ, quy trình kỹ thuật mới, hiệu quả; ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất và thu hoạch sản phẩm. Đối với cây chè đã triển khai thực hiện các chính sách đầu tư, hỗ trợ sản xuất, chế biến tiêu thụ chè, đặc biệt là đầu tư cho sản xuất chè theo hướng an toàn, hỗ trợ chứng nhận sản xuất chè an toàn theo quy trình VietGAP hoặc các GAP khác tương đương, nhằm gia tăng số lượng, chất lượng sản phẩm nông nghiệp sạch và nâng cao hiệu quả và giá trị sản phẩm trên 1 ha diện tích.
a. Sản xuất vụ Đông
Tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh cây hàng năm vụ Đông 2019-2020 sơ bộ đạt khoảng 13,7 nghìn ha, giảm 0,3% (tương ứng giảm 42 ha) so vụ Đông năm trước ở hầu hết các cây, riêng chỉ có cây Rau các loại diện tích gieo trồng tăng so cùng kỳ.
Trong tổng diện tích cây vụ Đông, cây Rau các loại có diện tích gieo trồng chiếm tỷ trọng lớn nhất, ước đạt 6,5 nghìn ha (chiếm gần 50% diện tích cây vụ Đông), tăng 3,5% (tương ứng tăng khoảng 217 ha) so với cùng kỳ; bằng 97% kế hoạch trong vụ; tiếp đến là cây Ngô diện tích ước đạt 4,5 nghìn ha (chiếm 35,1% diện tích cây vụ Đông), bằng 103,6% kế hoạch nhưng giảm 2,2% (-163 ha) so cùng kỳ; cây khoai lang 1,8 nghìn ha, giảm 7,1% (-137 ha); cây khoai tây 243 ha, giảm 11,3% (-31 ha); cây đậu tương  51 ha, giảm 17,7% (-11 ha) và cây lạc 80 ha, giảm 2,4% diện tích cùng kỳ.
Đến nay các địa phương đang thu hoạch cây trồng vụ Đông để chuẩn bị đất gieo cấy cây trồng vụ Xuân. Dự tính đến hết tháng 01/2020 diện tích thu hoạch cây vụ Đông ước đạt trên 9 nghìn ha (chiếm 66,4%); trong đó, cây Ngô diện tích thu hoạch khoảng 3 nghìn ha, chiếm 66% tổng diện tích gieo trồng; năng suất dự ước đạt khoảng 44 tạ/ha; cây Khoai lang thu hoạch khoảng 1,4 nghìn ha, chiếm 78% diện tích gieo trồng, năng suất ước đạt khoảng 72 tạ/ha;  Rau các loại thu hoạch khoảng 4 nghìn ha, năng suất ước đạt khoảng 168 tạ/ha; cây Đỗ tương thu hoạch khoảng 40 ha, năng suất ước đạt khoảng 16,3 tạ/ha; cây Lạc thu hoạch khoảng 71 ha, năng suất ước đạt 16,2 tạ/ha… Cây vụ Đông thu hoạch đến đâu, nông dân khẩn trương cày ải, làm đất cho vụ Xuân sắp đến.
b. Chuẩn bị sản xuất vụ Xuân 2020
Vụ Xuân năm 2020, kế hoạch gieo trồng toàn tỉnh là 40 nghìn ha cây hàng năm chủ yếu; trong đó, cây Lúa 28,8 nghìn ha; cây Ngô 7,1 nghìn ha, cây Rau các loại 4,6 nghìn ha.
Trong tháng 01/2020 thời tiết ấm, thuận lợi cho công tác chuẩn bị gieo trồng cây hàng năm vụ Xuân. Dự tính đến hết tháng 1 (ngày 31/01/2020) diện tích cày ải, làm đất phục vụ gieo trồng lúa vụ Xuân toàn tỉnh đạt khoảng 70% tổng diện tích gieo trồng; đồng thời các địa phương đang chuẩn bị vật tư, giống tốt chất lượng cao đảm bảo sản xuất kịp thời vụ.
Tiến độ gieo cấy lúa Xuân: Tổng diện tích toàn tỉnh gieo cấy đến thời điểm báo cáo đạt trên 750/28.750 ha, tương đương 2,6% kế hoạch. Dự kiến trong tháng 02/2020 các huyện, thành, thị phía Nam sẽ hoàn thành việc gieo cấy lúa vụ Xuân. Riêng các huyện Định Hóa, Võ Nhai sẽ hoàn thành trước ngày 10/3/2020 đảm bảo đúng khung thời vụ theo hướng dẫn của ngành chức năng.
c. Cây lâu năm
- Cây chè: Theo kế hoạch năm 2020, tỉnh Thái Nguyên dự kiến trồng mới và trồng lại là 750 ha (chè trồng mới 457 ha và trồng lại chè 293 ha).  Kế hoạch sản lượng chè búp tươi năm 2020 là 239 nghìn tấn, tăng 2,1% (+5 tấn) so với kế hoạch năm 2019.
Để triển khai thực hiện kế hoạch năm 2020, ngành chức năng đã xây dựng kế hoạch chi tiết như: Xây dựng vùng sản xuất chè tập trung, sản xuất an toàn, hữu cơ 860 ha; Tiếp tục thực hiện các chính sách đầu tư, hỗ trợ sản xuất, chế biến tiêu thụ chè, đặc biệt là đầu tư cho sản xuất chè theo hướng an toàn, hỗ trợ chứng nhận sản xuất chè an toàn theo quy trình VietGAP và các GAP tương đương; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ về giống, canh tác, phòng trừ sâu bệnh theo hướng nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh các sản phẩm chè Thái Nguyên; Nhân rộng diện tích sản xuất chè theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt; chứng nhận VietGAP lần đầu 400 ha...
 Thời tiết tháng 01/2020 có mưa, đủ độ ẩm nên cây chè được đốn cành chuẩn bị cho chè vụ Xuân; nhiều vùng chè được tưới nước, chăm sóc nên kéo dài thời gian thu hoạch chè vụ Đông, năng suất ổn định, giá bán cao hơn.
- Cây ăn quả: Năm 2020 một số địa phương tiếp tục tăng diện tích một số giống cây ăn quả có giá trị kinh  tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Từng bước xây dựng vùng sản xuất cây ăn quả tập trung, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật sản xuất an toàn, đảm bảo chất lượng.
2. Chăn nuôi
Hiện nay đàn gia cầm không có dịch bệnh xảy ra; trên đàn lợn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh cơ bản được khống chế. Từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 20/01/2020 trên địa bàn toàn tỉnh không có địa phương nào báo cáo phát hiện ổ dịch tả lợn Châu phi.
Có 175 xã, phường, thị trấn của 09 huyện, thành, thị đã qua 30 ngày không có lợn mắc bệnh, chết, tiêu hủy, trong đó đã có 137 xã, phường, thị trấn đã có quyết định công bố hết dịch; còn lại một số địa phương đang rà soát lại thông tin tình hình dịch bệnh để trình cấp có thẩm quyền thẩm định các điều kiện để công bố hết dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn các xã đã qua 30 ngày không có lợn mắc bệnh tiêu hủy.
Ngành chức năng tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới như: tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi nghiêm túc áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học nhằm mang lại hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, tình hình chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh, phát hiện và xử lý triệt để ổ dịch, không để lây lan ra diện rộng, thực hiện kiểm tra chặt chẽ các trường hợp buôn bán vận chuyển động vật, sản phẩm động vật có nguồn gốc từ lợn; kiểm tra các hộ kinh doanh buôn bán giết mổ động vật; cấp hóa chất cho các địa phương thực hiện phun phòng, chống dịch bệnh trong dịp cuối năm tết Nguyên Đán.
Tuy nhiên, ngày 07/01/2020 trên đàn trâu tại địa bàn xóm Cây Thị, xã La hiên, huyện Võ Nhai có hiện tượng nghi mắc bệnh Lở mồm long móng. Ngay sau khi nhận được thông báo, ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra thực tế. Kết quả kiểm tra như sau:
Tại thời điểm kiểm tra phát hiện có 08 hộ gia đình có trâu mắc bệnh Lở mồm long móng với tổng số 34 con mắc bệnh, trong đó có 02 con nghé đã chết (do đàn trâu có các triệu chứng của bệnh được người chăn nuôi phát hiện vào ngày 01/01/2020 tự chữa trị, không khai báo ngay). Căn cứ vào các triệu chứng lâm sàng, đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu gửi Trung ương xét nghiệm và cho kết quả dương tính với vi rút lở mồm, long móng.
Tính đến hết ngày 12/01/2020 đã có 46 con trâu và nghé bị mắc bệnh, trong đó có 9 con nghé bị chết của 13 hộ tại 3 xóm của xã La Hiên, Võ Nhai. Từ ngày 12/01/2020 đến ngày 20/01/2020 không phát sinh trường hợp trâu, bò mắc bệnh Lở mồm long móng. Hiện tại số trâu mắc bệnh Lở mồm long móng đã và đang được chăm só nuôi dưỡng tốt, khỏe mạnh trở lại.
Nhận định nguyên nhân gây bệnh: Do đàn trâu tại các hộ chăn nuôi chưa được tiêm phòng tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng; đàn trâu chăn thả chung trên bãi chăn; công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng chưa thực hiện tốt; công tác phòng, chống dịch chưa được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt đặc biệt là chỉ đạo việc tiêm phòng vắc xin…do vậy nguy cơ lây lan, tái bùng phát dịch sang các địa bàn lân cận trong thời gian tới là rất cao.
Công tác phòng, chống dịch: Cơ quan chức năng đã chỉ đạo tiêm phòng vacxin Lở mồm long móng cho đàn trâu, bò để bao vây ổ dịch và triển khai tiêm phòng cho các xã khác. Ngành chức năng đã cấp 5.000 liều vacxin Lở mồm long móng tiêm phòng bao vây ổ dịch và các xã khác trên địa bàn huyện. Cấp 3.000 liều vắc xin tụ huyết trùng trâu bò và 400 lít hóa chất để triển khai tiêm phòng và vệ sinh tiêu độc khử trùng.
Kiểm tra, rà soát, tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt I năm 2020; tăng cường công tác giám sát dịch bệnh; quản lý vệ sinh phòng bệnh trong vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp vệ sinh thú y, chăn nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh, không để dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh gây hại.
Giá bán sản phẩm chăn nuôi: Do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi, hiện nay giá thịt lợn tăng cao so với cùng kỳ. Chỉ số giá bán sản phẩm chăn nuôi lợn tháng 01/2020 tăng 8,3% so tháng trước và gấp 2,1 lần so với giá bán cùng tháng năm trước; trong đó giá thịt lợn hơi bình quân khoảng 80 nghìn đồng/kg. Trước tình hình trên, để đảm bảo nguồn cung thịt lợn dịp Tết Nguyên đán 2020, các ngành chức năng đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm góp phần bình ổn thị trường nên nhìn chung nguồn cung vẫn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng thực phẩm thịt lợn trong dịp trước, trong và  sau Tết Nguyên đán Canh Tý.
3. Lâm nghiệp
Theo kế hoạch năm 2020 diện tích rừng trồng mới trên địa bàn là 4.000 ha. Trong đó, trồng rừng theo Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững 1.597 ha; trồng rừng theo nguồn vốn khác 2.403 ha. Thực hiện khoán bảo vệ rừng 35.000 ha; trồng cây dược liệu (trồng quế tại huyện Định Hóa) là 500 ha.
Tình hình khai thác, chế biến lâm sản: Ước tính sản lượng gỗ khai thác trong tháng 01/2020 là 16 nghìn m3, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước; củi khai thác tận dụng 19,3 nghìn ste, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước.
Công tác phòng cháy chữa cháy rừng: Từ đầu năm 2020 đến nay trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ cháy rừng. Ngành chức năng chỉ đạo các đơn vị thực hiện tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2019-2020; tổ chức kiểm tra công tác phòng chống chặt phá rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép; thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và bảo vệ rừng trước, trong và sau Tết nguyên đán Canh tý 2020
Ngành chức năng đã chuẩn bị 600.000 cây giống; các đơn vị, địa phương đã triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện và sẽ đồng loạt tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây theo kế hoạch đã đề ra ngay từ những ngày đầu Tết Nguyên đán.
Ngày 27/01/2020 (tức mùng 3 Tết), thị xã Phổ Yên đã tổ chức Lễ phát độngTết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và Lễ hội xuống đồng Xuân Canh Tý 2020. Tiếp theo sẽ là các địa phương: Huyện Đồng Hỷ ngày 31/01/2020 (mùng 7 tháng Giêng); TP Thái Nguyên, huyện Phú Bình, huyện Phú Lương, huyện Định Hóa ngày 05/02/2020 (12 tháng Giêng); huyện Võ Nhai ngày 07/02/2020 (14 tháng Giêng).
4. Thủy sản
Năm 2020 tỉnh Thái Nguyên phấn đấu thực hiện kế hoạch diện tích mặt nước đưa vào nuôi trồng thủy sản khoảng 6.300 ha, trong đó diện tích nuôi ở ao hồ nhỏ là 2.150 ha; diện tích nuôi hồ thủy lợi 3.950 ha; diện tích nuôi cá ruộng khoảng 200 ha; nuôi cá lồng 50 nghìn m3. Kế hoạch sản lượng thủy sản thương phẩm là 15 nghìn tấn (trong đó sản lượng thủy sản khai thác trên sông, hồ là 400 tấn). Sản xuất, cung ứng giống thủy sản 600 triệu con cá bột; 55 triệu con giống thủy sản các loại.
Hiện nay các địa phương đang thu hoạch vụ cá cuối năm phục vụ Tết Nguyên đán và chuẩn bị công tác nạo vét, vệ sinh ao hồ thả cá vụ mới.
II. Sản xuất công nghiệp
Tháng 01/2020 trùng với tháng Tết Nguyên đán và là tháng đầu năm Dương lịch nên nhu cầu về vật liệu xây dựng giảm; bên cạnh đó một số sản phẩm lượng tồn kho tính đến đầu tháng 01/2020 lớn (xi măng tồn kho 144 nghìn tấn, tăng 51,6% so với tồn kho cùng kỳ; sản phẩm may mặc tồn 15,4 triệu sản phẩm, tăng 65,7%; điện thoại thông minh tồn kho 1,6 triệu cái …) đã tác động đến chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 01/2020, tuy nhiên nhịp độ sản xuất công nghiệp trên địa bàn vẫn tăng so với cùng kỳ.
Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tháng 01/2020 ước tính giảm 16,4% so với tháng trước nhưng tăng 3,6% so với cùng kỳ. Trong đó, tăng cao nhất so với cùng kỳ là ngành sản xuất, phân phối điện với mức tăng 8,8%; tiếp đến là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,6%; riêng hai nhóm ngành có chỉ số giảm là: ngành khai khoáng giảm 0,5%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 8,5%.
Sản phẩm công nghiệp chủ yếu sản xuất trong tháng 01/2020: Nhóm sản phẩm sản xuất tăng cao so với cùng kỳ như: sắt thép các loại đạt 127,8 nghìn tấn, tăng 32% (do lượng tồn kho đầu tháng 1/2020 chỉ khoảng 68 nghìn tấn giảm 62% so với tồn kho cùng kỳ); tai nghe điện thoại đạt 4,4 triệu sản phẩm, tăng 50,8%; mạch điện tử tích hợp đạt 10,6 triệu sản phẩm, tăng 35,7%; quặng sắt và tinh quặng sắt chưa nung đạt 178,8 nghìn tấn, tăng 29,7%; sản xuất điện đạt 164 triệu kwh, tăng 11,2%...
Nhóm sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng thấp hoặc giảm hơn so với cùng kỳ như: điện thương phẩm đạt 398 triệu kwh, tăng 2,8%; gạch xây dựng đạt 5,3 triệu viên, tăng 0,5%; xi măng đạt 175,4 nghìn tấn, tương đương với cùng kỳ; vonfram và sản phẩm của vonfam đạt 1,3 nghìn tấn, giảm 5,1%; điện thoại thông minh đạt 7,7 triệu sản phẩm, giảm 5,6%; máy tính bảng đạt 0,8 triệu sản phẩm, giảm 47,2%; thiết bị và phụ tùng khác trong y khoa đạt 100 triệu sản phẩm, giảm 12%; nước máy thương phẩm đạt 2,2 triệu m3, giảm 14,8%; sản phẩm may đạt 7,8 triệu sản phẩm, giảm 22,3%; than khai thác đạt 81,6 nghìn tấn, giảm 31,9%; camera truyền hình đạt 5 triệu sản phẩm, giảm 36,5%...
III. Thương mại, giá cả và dịch vụ
1. Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội
Tháng 01/2020 trùng với tháng Tết nên sức mua xã hội tăng cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 1 năm 2020 ước đạt 3.724 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ (đạt mức tăng cao là do tháng 01/2019 cùng kỳ không trùng với tháng có Tết Nguyên đán).
Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 176 tỷ đồng, tăng 4,8% so với tháng trước và tăng 12,4% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 3.527 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 94,7% thị phần bán lẻ), tăng 8,2% so với tháng trước và tăng 14,4% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 21,2 tỷ đồng, tăng 5,6% so với tháng trước và tăng 8,7% so với cùng kỳ.
Nếu phân theo ngành kinh tế, nhóm ngành thương nghiệp bán lẻ ước đạt 2.890 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 77,6%), tăng khoảng 9% so với tháng trước và tăng 15,6% so với cùng kỳ; nhóm dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 397,6 tỷ đồng, tăng 6,7% so với tháng trước và tăng 11,3% so với cùng kỳ; nhóm dịch vụ tiêu dùng còn lại ước đạt 434,5 tỷ đồng, tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 8,7% so với cùng kỳ; nhóm du lịch lữ hành chỉ chiếm một phần rất nhỏ (ước đạt 2,2 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ).
Trong cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 01 năm 2020, hầu hết các nhóm ngành hàng hóa, dịch vụ đều có tổng mức bán lẻ tăng so với cùng kỳ năm trước: trong đó, nhóm hàng hóa chiểm tỷ trọng lớn và tăng cao trên 15% so với cùng kỳ là nhóm lương thực, thực phẩm ước đạt 970 tỷ đồng (chiếm 39,6% trong tổng mức bán lẻ), tăng 16,7% so với cùng kỳ; tiếp đến là nhóm đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình mức bán lẻ đạt 328 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ; nhóm xăng, dầu các loại ước đạt 322 tỷ đồng, tăng 16,9%; nhóm ô tô các loại đạt 303 tỷ đồng, tăng 12%; nhóm hàng may mặc ước đạt 238 tỷ đồng, tăng 16,6%; nhóm phương tiện đi lại (trừ ô tô, kể cả phụ tùng) đạt 201,4 tỷ đồng, tăng 14,6%; nhóm gỗ và vật liệu xây dựng ước đạt 148 tỷ đồng, tăng 13,3%; nhóm sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy ước đạt 80,3 tỷ đồng, tăng 16,2%; nhóm hàng hóa khác đạt 210 tỷ đồng, tăng 19,4%...
Doanh thu hoạt động dịch vụ trên địa bàn tỉnh tháng 01/2020 ước đạt 434,5 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực nhà nước ước đạt 7,5 tỷ đồng (chiếm 1,7%), tăng 8,2% so với cùng kỳ; khu vực ngoài nhà nước ước đạt 416,8 tỷ đồng (chiếm 95,9%), tăng 8,7% cùng kỳ; còn lại là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chỉ đạt 10,3 tỷ đồng (chiếm 2,4%), tăng 8,8% so với cùng kỳ.
Các hoạt động thương mại, cung ứng hàng hoá Tết Nguyên đán:
Các hoạt động thương mại, cung ứng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có cơ hội quảng bá, giới thiệu, trao đổi mua bán hàng hóa. Thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn về bình ổn thị trường, triển khai các chương trình khuyến mãi do các doanh nghiệp cung cấp hàng quy định; đảm bảo các mặt hàng được bán ra có chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cùng với việc chuẩn bị nguồn hàng, các doanh nghiệp quan tâm đến việc tổ chức tốt hệ thống phân phối để đưa hàng Tết đến tay người tiêu dùng; tổ chức các điểm bán hàng Tết, phiên chợ Tết, tăng cường các giải pháp xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hoạt động khuyến mại...
Tại một số siêu thị lớn và chuỗi các cửa hàng tự chọn, cơ sở kinh doanh, chợ truyền thống, giá hàng hóa tương đối ổn định. Hàng Việt Nam ngày càng chiếm  ưu thế với chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý, được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu hàng thực phẩm an toàn, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch, trái cây đặc sản... đã góp phần cung ứng cho thị trường những mặt hàng chất lượng; nhiều đơn vị áp dụng hình thức đặt hàng online, giao hàng tận nhà nên đã đáp ứng khá tốt nhu cầu của người tiêu dùng. Tại các chợ dân sinh, hoạt động mua bán khá tấp nập, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng tươi sống, hoa quả, đồ thờ cúng...
Các huyện, thành phố, thị xã đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các điểm chợ hoa xuân, chợ Tết, thu hút đông người tiêu dùng đến tham quan và mua sắm; có sơ đồ sắp xếp vị trí cụ thể theo từng ngành hàng, yêu cầu đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, giao thông, an ninh trật tự...
* Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán; Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo dõi sát diễn biến thị trường, làm tốt công tác dự báo, xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Kết quả kiểm tra, xử lý trong tháng 01/2020:
- Tổng số vụ kiểm tra 366 vụ; xử lý 366 vụ.
- Tổng số tiền thu phạt hành chính, bán hàng tịch thu, truy thu thuế là 4.911,27 triệu đồng. Bao gồm: tiền thu phạt vi phạm hành chính là 1.386,74 triệu đồng; tiền bán hàng tịch thu 41,38 triệu đồng; tiền truy thu thuế là 3.483,15 triệu đồng.
2. Xuất, nhập khẩu
a. Xuất khẩu
Tổng giá trị xuất khẩu tháng 01/2020 ước đạt 1.687,2 triệu USD, tăng 31,1% so với tháng trước nhưng so với cùng kỳ giảm 19,6% (do tháng 01/2020 là tháng trùng với Tết Nguyên đán, trong khi cùng kỳ không phải là tháng có Tết). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước xuất khẩu 35,1 triệu USD, giảm 34,3% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1.652,1 triệu USD (chiếm tỷ trọng 97,9% tổng giá trị xuất khẩu), giảm 19,2% so với cùng kỳ.
Nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ yếu chiếm tỷ trọng giá trị lớn là Điện thoại các loại và linh kiện xuất khẩu tháng 01/2020 ước đạt 1.626,4 triệu USD, giảm 19,3% cùng kỳ (bao gồm: điện thoại thông minh đạt 6,5 triệu sản phẩm với giá trị đạt 963,9 triệu USD, giảm 10,4% về lượng và giảm 22,9% về giá trị so với cùng kỳ; máy tính bảng đạt 1,5 triệu sản phẩm với giá trị đạt 260,6 triệu USD, giảm 11,3% về lượng và giảm 6,7% về giá trị; linh kiện điện tử và sản phẩm điện tử khác ước đạt 402 triệu USD, giảm 17,4%).
Ngoài sản phẩm điện thoại xuất khẩu giảm so cùng kỳ thì hầu hết các sản phẩm khác xuất khẩu trong tháng 01/2020 cũng đều giảm so với cùng kỳ như: Sản phẩm may 22,9 triệu USD, giảm 22,8%; kim loại màu và tinh quặng kim loại màu 18,3 triệu USD, giảm 39,3%; sản phẩm từ sắt thép 5,5 triệu USD, giảm 29,7%; phụ tùng vận tải 0,5 triệu USD, giảm 30,9%... Riêng  mặt hàng là chất dẻo xuất khẩu đạt cao với giá trị ước đạt 12,2 triệu USD, tăng 36,4% so với cùng kỳ.
b. Nhập khẩu
Tổng giá trị nhập khẩu tháng 01/2020 trên địa bàn ước đạt 940,5 triệu USD, tăng 21,2% so với tháng trước nhưng giảm 30,5% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế trong nước nhập khẩu 13,7 triệu USD, giảm 5,2% so với tháng trước và chỉ bằng 48,7% so với cùng kỳ; Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 926,8 triệu USD, tăng 21,7% so với tháng trước nhưng giảm 30,1% so với cùng kỳ.
Nhóm mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong tháng 1/2020 tăng cao so với cùng kỳ là nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc đạt 2,5 triệu USD, cao gấp 2,4 lần; chất dẻo (plastic) nguyên liệu đạt 18,7 triệu USD, gấp 2,1 lần; sản phẩm từ sắt thép đạt 6,3 triệu USD, tăng 53,8%... Nhóm hàng có giá trị nhập khẩu giảm so với cùng kỳ nguyên liệu và linh kiện điện tử đạt 889 triệu USD, giảm 30,1%; vải các loại đạt 10,9 triệu USD, giảm 35%; giấy các loại đạt 0,3 triệu USD, giảm 40,7% so cùng kỳ...
3. Giá tiêu dùng
Tháng 01/2020 là tháng Trùng với Tết nguyên đán Canh Tý, hiện nay hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh đang diễn ra sôi động. Các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết đã được nhiều đơn vị sản xuất, kinh doanh chuẩn bị và cung ứng đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Nhìn chung chỉ số giá tiêu dùng tháng 01/2020 cơ bản ổn định, chỉ tăng nhẹ ở nhóm thực phẩm, đồ uống, hàng may mặc, giày dép và dịch vụ phục vụ cá nhân. Tính chung chỉ số giá tiêu dùng tháng 01/2020 tăng 0,62% so với trước (tháng 12/2019) nhưng so với cùng kỳ tăng 8,22%.
So với tháng trước, có 7/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng. Trong đó, tăng nhiều nhất là nhóm nhà ở, điện nước và chất đốt tăng 1,62% (do nhóm gas và các loại chất đốt khác tăng 10,46%), tiếp đến là nhóm giao thông tăng 1,3% (do nhóm phương tiện đi lại tăng 1,54%; nhóm nhiên liệu tăng 1,2%; nhóm bảo dưỡng phương tiện đi lại tăng 2,5%); nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,60%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,96%; còn lại 3/11 nhóm hàng hóa tăng nhẹ trong khoảng từ 0,04% đến 0,5% như: nhóm bưu chính viễn thông tăng 0,04%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,33%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,46%. Có 2 nhóm chỉ số giá tương đương tháng trước là nhóm văn hóa, giải trí và du lịch và nhóm giáo dục. Có 2/11 nhóm hàng hóa có chỉ số giảm so với tháng trước như: nhóm hàng may mặc, mũ nón, giầy dép, giảm 0,28%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình, giảm 0,02%.
So với cùng kỳ (tháng 01/2019), chỉ số giá tiêu dùng tháng 01/2020 tăng 8,22%.  Hầu hết tất cả các nhóm hàng hóa và dịch vụ đều có chỉ số giá tăng,  trong đó nhóm chỉ số giá tăng cao nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 18,6% (do nhóm thực phẩm tăng 24,97%, trong đó: thịt gia súc tươi sống tăng 66,12%; thịt chế biến tăng 31,02%); tiếp đến là nhóm giao thông, tăng 5,76% (do nhóm nhiên liệu tăng 16,4%); nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 3,28%; nhóm giáo dục tăng 3,01%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 2,48%;  nhóm hàng hóa tăng trong khoảng từ 0,1% đến 0,6% như nhóm văn hóa, giải trí và du lịch, tăng 0,1%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,12%; nhóm hàng may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,5%; nhóm đồ uống thuốc lá tăng 0,6%. Duy nhất có nhóm bưu chính viễn thông là nhóm có chỉ số tương đương so với cùng kỳ.
Chỉ số giá vàng: chỉ số giá vàng tháng 01/2020 tăng 3,88% so với tháng trước và tăng 18,86% so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số giá Đô la Mỹ: Chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 01/2020 giảm 0,01% so tháng trước và giảm 0,12% so với cùng kỳ.
Tình hình thị trường giá cả trong dịp Tết Canh Tý 2020
Giá cả hàng hoá trên thị trường Thái Nguyên tương đối ổn định vào những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Tuy sức mua hàng hoá có tăng cao trong những ngày giáp Tết phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân nhưng so với mọi năm, giá cả năm nay biến động không nhiều, nhất là những mặt hàng phục vụ Tết như: bánh kẹo, rượu, bia, thuốc lá... Riêng mặt hàng thịt gia súc tươi sống (thịt lợn, thịt trâu, bò…), thịt gà có xu hướng tăng nhẹ.
Nguồn cung cấp hàng hoá vẫn đảm bảo, giá cả các mặt hàng tương đối ổn định so với tháng trước Tết. Các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán đa dạng, phong phú, đảm bảo phục vụ sản xuất và nhu cầu tiêu dùng của người dân. Nhìn chung trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không xảy ra tình trạng đầu cơ, găm giữ hàng hoá, khan hiếm hàng hoá, giá không tăng đột biến. Thị trường văn hoá phẩm, đồ chơi phục vụ Tết đa dạng, nhiều mặt hàng, mẫu mã mới.
Một số mặt hàng hoa, cây cảnh phục vụ Tết giá cũng tăng cao trong những ngày 29,30 tết. Cây quất, đào do ảnh hưởng của thời tiết nắng ấm nên giá cả không tăng nhưng đến sáng ngày 30 Tết do thời tiết mưa to, kèm theo mưa đá ở nhiều nơi nên giá giảm mạnh so với những ngày trước đó.
Những mặt hàng thiết yếu tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán được các doanh nghiệp sản xuất, các siêu thị, cửa hàng kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh chủ động chuẩn bị nguồn cung khá đầy đủ, thỏa mãn tốt nhất cầu tiêu dùng của nhân dân.  Riêng có mặt hàng nước ngọt tăng như Coca-cola, Pepsi, Red bull ... tăng khoảng 10% đến 12% tùy loại (do người tham gia phương tiện giao thông không được uống rượu, bia nên người tiêu dùng chuyển sang nước ngọt).
Nhóm hàng may mặc, giầy dép, đồ dùng gia đình phong phú với nhiều chủng loại, mẫu mã và giá cả; những ngày giáp tết nhiều cửa hàng kích cầu bằng cách giảm mạnh bằng các chương trình khuyến mãi, giảm 50 đến 60% giá sản phẩm, nhất là hàng may mặc và giầy dép, thỏa mãn nhu cầu mua sắm cho tiêu dùng cá nhân và gia đình trong dịp Tết nguyên đán.
Ngay sau ngày mùng 01 Tết, rất nhiều thương nhân trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục mở cửa hàng kinh doanh để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng với số lượng, chất lượng và giá cả hàng hóa cơ bản ổn định.
Bên cạnh yếu tố nguồn cung dồi dào, các siêu thị, điểm bán hàng đều có chương trình bình ổn giá, hơn nữa, do có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng trong quản lý thị trường đã góp phần quan trọng giúp duy trì, ổn định giá cả hàng hóa thiết yếu trong dịp Tết, cá biệt một số nhóm hàng hóa còn có mức giá giảm nhẹ.
4.  Vận tải
Tổng doanh thu vận tải trên địa bàn tháng 01/2020 ước đạt 446 tỷ đồng, tăng 7,6% so với tháng trước và tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 85,6 tỷ đồng, tăng 16,2% so với tháng trước và 17,9% so cùng kỳ; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 322,2 tỷ đồng, tăng 5,4% so với tháng trước và tăng 10,9% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 38,2 tỷ đồng, tăng 8% so với tháng trước và tăng 9% so với cùng kỳ.
Vận tải hành khách: Số lượng hành khách vận chuyển tháng 01/2020 ước đạt 2 triệu lượt khách với lượng khách luân chuyển là 112,5 triệu hành khách.km, so với tháng trước tăng 16,1% về số lượng hành khách vận chuyển và tăng 16,2% số hành khách luân chuyển, so với cùng kỳ tăng 14,8% cả về số lượng hành khách vận chuyển và số hành khách luân chuyển.
Vận tải hàng hóa: Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 01/2020 ước đạt 3,8 triệu tấn với khối lượng luân chuyên 158,3 triệu tấn.km; so với tháng trước tăng 5,4% cả về khối hàng hóa vận chuyển và khối lượng hàng hóa luân chuyển; so với cùng kỳ tăng 9,7% khối lượng hàng hóa vận chuyển và tăng 8,4% khối lượng hàng hóa luân chuyển.
IV. Thu, chi ngân sách, ngân hàng
1. Thu, chi ngân sách
- Thu Ngân sách Nhà nước: Lũy kế cả năm 2019 tổng thu ngân sách trên địa bàn  ước đạt 15,6 nghìn tỷ đồng, vượt 4,2% so dự toán và tăng 3,6% so cùng kỳ; trong đó, thu cân đối ngân sách 15,56 nghìn tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ và vượt 3,8% dự toán cả năm; thu quản lý qua ngân sách 68,7 tỷ đồng, tăng 22% so cùng kỳ.
Trong tổng thu cân đối, thu nội địa đạt 12,9 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ và bằng 110,7% dự toán cả năm; thu hoạt động xuất nhập khẩu đạt 2,67 nghìn tỷ đồng, giảm 15,6% so với cùng kỳ và bằng 79,7% dự toán cả năm.
 Trong thu nội địa, có 7/14 khoản thu vượt dự toán năm: Thu từ Doanh nghiệp Nhà nước Trung ương và địa phương đạt 1,1 nghìn tỷ tăng 22,1% dự toán và tăng 24,6% so cùng kỳ; thu tiền cấp quyền sử dụng đất đạt 2,2 nghìn tỷ đồng, tăng 43,3% dự toán, giảm 13,3% so cùng kỳ; thu tiền cho thuê đất đạt 865 tỷ đồng; tăng gấp 2,2 lần, tăng  gấp1,6 lần so cùng kỳ…
Bên cạnh đó, có 7/14 khoản thu chưa đạt so với dự toán là: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 4 nghìn tỷ đồng, chiếm 31,6% tổng thu nội địa, giảm 2,7% so dự toán nhưng tăng 19,5% so cùng kỳ; thuế bảo vệ môi trường đạt 476,1 tỷ đồng, giảm 17,2% dự toán và tăng 20% so cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân đạt 1,1 nghìn tỷ đồng, giảm 2% dự toán và giảm 1,8% so cùng kỳ…
- Chi ngân sách địa phương: Ước tính cả năm 2019, tổng chi ngân sách địa phương đạt 14,7 nghìn tỷ đồng, trong đó, chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 13,72 nghìn tỷ đồng, bằng 100,6% so với dự toán và giảm 12%  so với cùng kỳ. 
Chi đầu tư phát triển ước đạt 4 nghìn tỷ đồng, bằng 96,8% so với cùng kỳ và vượt 27,4% dự toán. Chi thường xuyên ước đạt 8,1 nghìn tỷ đồng tăng 1,2% so với cùng kỳ và  bằng 98,1% dự toán. Trong chi thường xuyên, chi sự nghiệp giáo dục đạt 3,2 nghìn tỷ đồng, (chiếm tỷ trọng 39,3% tổng số chi), tăng 2,6% so với cùng kỳ và bằng 88,5% dự toán cả năm; chi sự nghiệp khoa học đạt 36,9 tỷ đồng, tăng 1,7% cùng kỳ và bằng 91,7% dự toán; chi khác ngân sách đạt 4,8 nghìn tỷ đồng, vượt 5,8% so dự toán.
2. Hoạt động ngân hàng 
Đến đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 34 chi nhánh cấp 1 của tổ chức tín dụng, trong đó có 28 chi nhánh ngân hàng thương mại; 01 chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, 01 chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Bắc
Kạn - Thái Nguyên, 03 Qũy tín dụng nhân dân và 1 tổ chức tài chính vi mô.
Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng trên địa bàn đã thực hiện mở rộng tín dụng đi đôi với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên. Triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và người dân tiếp cận vốn.
- Tình hình thực hiện lãi suất: Lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam phổ biến ở mức 0,2-0,8%/năm đối với lãi suất huy động tiền gửi kỳ hạn dưới 1 tháng; từ 4,5-5,5%/năm đối với kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; từ 5,5-7,5%/năm đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.
Lãi suất cho vay bằng Việt Nam đồng đối với các lĩnh vực ưu tiên là 6,5%/năm. Lãi suất cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,5%-9%/năm đối với ngắn hạn, từ 9%-11%/năm đối với trung và dài hạn.
- Hoạt động huy động vốn: Nguồn vốn huy động của các Tổ chức tín dụng đến 31/12/2019 đạt 65.436,9 tỷ đồng, tăng 21,2% so với 31/12/2018.
- Hoạt động tín dụng: Đến 31/12/2019, dư nợ cho vay đạt 61.043 tỷ đồng, tăng 11% so với 31/12/2018. Nợ xấu là 449 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 0,79%/tổng dư nợ.
- Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng: Nợ quá hạn của Ngân hàng phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên tháng 12/2019 là 1.075 tỷ đồng.
B. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI
1. Công tác hoạt động xã hội, chăm lo Tết cho người có công và người nghèo, bảo trợ xã hội
Kết quả kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến cuối năm 2019 như sau: Hộ nghèo: 14.341 hộ, chiếm 4,35%, giảm 2,04% so với năm trước; hộ cận nghèo: 21.304 hộ, chiếm 6,47%, giảm 1,19% so với năm 2018.
* Công tác chăm lo Tết cho người nghèo, cận nghèo và cứu trợ xã hội: Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ phát động “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo  Xuân Canh Tý 2020” với phương châm “Nhà nhà đều có Tết, người người đều có Tết”. Ban Chỉ đạo thực hiện “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2020” các huyện, thành phố, thị xã đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát nhu cầu của nhân dân tại các xóm, xã đặc biệt khó khăn, bình xét, lựa chọn đối tượng tặng quà bảo đảm công bằng, khách quan.
Tại buổi Lễ phát động, tổng số tiền tiếp nhận đăng ký ủng hộ “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo - Xuân Canh Tý 2020” ngay tại chương trình là trên 33,4 tỷ đồng. Bên cạnh số tiền ủng hộ, nhiều món quà hữu ích đã được trao tặng tại chương trình: 50 chiếc ti vi, 3 cuốn sổ tiết kiệm, mỗi cuốn sổ trị giá 50 triệu đồng của các doanh nghiệp được trao cho các hộ nghèo; những món quà, sự quan tâm, động viên, chia sẻ đã góp phần giảm bớt khó khăn và đón Tết thêm đầm ấm, an vui.
Những năm qua, chương trình Tuần cao điểm Tết vì người nghèo được tổ chức thường niên vào dịp Tết đến, xuân về đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận và trở thành điểm nhấn quan trọng của tỉnh trong việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội của tỉnh Thái Nguyên.
Thực hiện “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2020”, các Ban ngành,  đoàn thể và các địa phương, đơn vị của tỉnh và cấp huyện đã đến thăm và tặng quà các địa phương. Kết quả tổng hợp tiến độ đến ngày 20/01/2020 tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2020 của tỉnh đã nhận được trên 35 tỷ đồng từ sự đóng góp, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Từ nguồn kinh phí trên nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung hỗ trợ tại 542 xóm đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Kết quả trợ giúp xã hội Tết nguyên Đán Canh tý năm 2020, tổng kinh phí thực hiện: 36.434 triệu đồng, trong đó: Tặng quà Tết: 25.719 suất quà, trị giá: 35.032 triệu đồng (trong đó hộ nghèo, hộ cận nghèo là 25.401 suất, trị giá 34.915 triệu đồng; đối tượng bảo trợ xã hội là 270 suất, trị giá 98 triệu đồng; đối tượng khác 48 suất, trị giá 19 triệu đồng). Trợ cấp đột xuất: 2.985 hộ với 6.512 khẩu, tổng số tiền trợ giúp là: 1.402 triệu đồng.
* Thực hiện chính sách ưu đãi Người có công: Các ngành, các địa phương, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn đã triển khai nhiều hoạt động, thực hiện việc chuyển quà tặng của Chủ tịch nước, quà tặng của địa phương, các cơ quan, đơn vị nhân dịp Tết Nguyên Đán cho các đối tượng người có công, gia đình có công với cách mạng. Tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tốt chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người có công với cách mạng; triển khai Kế hoạch tổ chức đoàn đại biểu của tỉnh viếng Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của tỉnh, Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nơi tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ATK Định Hóa, Nhà tưởng niệm Liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 915, Khu di tích lịch sử 27/7. Viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang đường chín, Thành cổ Quảng Trị, Ngã Ba đồng lộc…
Giải quyết chế độ mai táng phí cho 36 trường hợp là thân nhân người có công với cách mạng; giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ cho 07 trường hợp; thực hiện di chuyển 03 hồ sơ người có công.
Tổng hợp báo cáo tính đến ngày 28/01/2020 (tức mùng 4 Tết) tình hình thực hiện thăm, tặng quà Tết cho người có công và thân nhân người có công là 79.409 người với tổng trị giá 21.533,2 triệu đồng.
* Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà và chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã quan tâm, chăm sóc cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 như:
Thăm và tặng quà trị giá 10 triệu đồng cho gần 70 trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại làng trẻ em SOS Hà Nội; hỗ trợ 06 triệu đồng cho 12 trẻ em của tỉnh Thái Nguyên đang học tập tại trường Giáo dưỡng số 2 Ninh Bình; Phối hợp với Công ty TNHH Samsung Electronics Thái Nguyên Việt Nam thăm hỏi, tặng quà trị giá 40 triệu đồng (trong đó:10 triệu đồng từ Quỹ trẻ em tỉnh; 30 triệu đồng từ chương trình “Samsung đồng hành”)  cho 02 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại tại xã Sơn Phú huyện Định Hóa.
Các địa phương (cấp huyện) thăm, tặng quà cho 1.612 trẻ em trị giá 823 triệu đồng, trong đó nguồn kinh phí xã hội hóa hỗ trợ cho 1.262 trẻ với số tiền 750 triệu đồng.
2. Văn hóa, thể thao
Trên địa bàn tỉnh đã có kế hoạch tổ chức nhiều các hoạt động tuyên truyền, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, triển lãm, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng các ngày lễ lớn, kỷ niệm, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2020), mừng xuân Canh Tý- Tết Nguyên đán 2020 và phục vụ nhu cầu, tham quan, vui chơi giải trí.
Các hoạt động được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân đón tết. Nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, ca ngợi truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; vận động nhân dân tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong dịp đón Xuân vui Tết cổ truyền, thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội.
Các địa phương tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa (không sử dụng ngân sách Nhà nước), bảo đảm an toàn tuyệt đối tại 08 địa điểm trên địa bàn 7/9 huyện, thành phố thị xã như: 2 điểm tại Thành phố Thái Nguyên (điểm 1: Tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Điểm 2: Tại Nhà văn hóa Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên). Thành phố Sông Công tại Quảng trường 01/7, thành phố Sông Công. Thị xã Phổ Yên tại Sân Đền thờ các anh hùng liệt sỹ thị xã Phổ Yên. Huyện Phú Bình tại Sân Đền thờ các anh hùng liệt sỹ huyện Phú Bình. Huyện Phú Lương tại sân Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương. Huyện Võ Nhai tại Hồ sinh thái, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai. Huyện Định Hóa tại Khu vực Tháp nước, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa.
Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và sau Tết Nguyên đán là mùa lễ hội diễn ra trên phạm vi cả nước, các địa phương đang triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo lễ hội diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn.
Trong thời gian từ ngày 22/01/2020 đến ngày 27/01/2020 (từ ngày 28 Tết đến hết ngày 3/1 Âm lịch), ngành chức năng đã tổ chức các hoạt động như: tổ chức chiếu phim phục vụ nhân dân tại Rạp chiếu bóng thành phố Thái Nguyên và tổ chức các động chiếu phim lưu động tại các xã vùng sâu, vùng xa, các xã đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Hoạt động chiếu phim phục vụ nhân dân sẽ kết thúc ngày 08/02/2020; ngày 24/01/2020 (tức 30 Tết) đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng - mừng xuân 2020 Quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Chương trình đã thu hút đông đảo nhân dân thành phố và khách du lịch du xuân tham dự, thưởng thức.
Ngày 26/01/2020 đã tổ chức giải Cờ tướng, chọi gà, tung còn, bắn súng trường hơi... tại Trung tâm Dịch vụ thi đấu thể thao tỉnh Thái Nguyên. Giải thể thao đã thu hút đông đảo các vận động viên chuyên và không chuyên tham dự tạo không khí sôi nổi trong những ngày đầu xuân năm mới. Ngày 28/01/2020 (tức mùng 4 Tết), lễ hội Đền chùa Cầu Muối diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh tham gia…
Công tác thanh tra, kiểm tra: Trong tháng 1/2020 cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong dịp Tết  Nguyên đán Canh Tý; kiểm tra việc thực hiện quảng cáo của 13 tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao và du lịch tại các địa phương. Công tác kiểm tra đã chấn chỉnh kịp thời các hành vi sai phạm, góp phần tích cực đưa các cơ sở kinh doanh hoạt động theo đúng quy định (TP Thái Nguyên, huyện Đại Từ, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Định Hoá).
Hoạt động bảo tàng: Tổ chức trưng bày triển lãm "Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên - Những chặng đường lịch sử" tại Không gian Văn hóa trà Tân Cương. Xây dựng kế hoạch sưu tầm tài liệu, hiện vật về lịch sử cách mạng, kháng chiến đợt I/2020; bảo quản tài liệu, hiện vật bằng hóa chất kho cơ sở và các phòng trưng bày quý I/2020; phục vụ 1.885 lượt khách tham quan (05 lượt khách nước ngoài). Thực hiện công tác đăng ký hiện vât vào sổ kiểm kê bước đầu, đánh số vào sổ hiện vật Đại đội 915 TNXP, Bắc Thái.
Hoạt động khu di tích lịch sử và sinh thái ATK - Định Hoá: Tổ chức trưng bày triển lãm ảnh với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam” kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hoàn thiện xuất bản tờ gấp tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa; đón tiếp 95 đoàn với 8.936 lượt khách dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan các di tích. 
Hoạt động phát hành phim và chiếu bóng: Tổ chức đợt chiếu phim chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; thực hiện 78 buổi chiếu phim phục vụ các xã vùng khó khăn, đối tượng chính sách; phục vụ 5 nghìn lượt người xem.
Hoạt động thư viện: Chuẩn bị tổ chức triển lãm ảnh tư liệu và trưng bày sách, báo xuân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), mừng Xuân Canh Tý; Hội báo xuân tại đền Đuổm, huyện Phú Lương. Cấp 16 thẻ, phục vụ 3.112 lượt bạn đọc, luân chuyển 5.830 lượt sách. Phối hợp thực hiện 04 cuộc giới thiệu sách trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh.
Hoạt động biểu diễn, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở: Xây dựng kế hoạch biểu diễn nghệ thuật trong dịp tết Nguyên đán tại các địa phương; phục vụ nhiệm vụ chính trị 05 buổi, 01 buổi giao lưu văn hoá trà.
Lĩnh vực thể thao: Phong trào thể dục thể thao quần chúng với phương châm mỗi người tự chọn cho mình một môn thể thao phù hợp nhằm nâng cao thể chất phục vụ lao động, sản xuất, học tập, công tác  tiếp tục được thực hiện sâu rộng thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Chuẩn bị tổ chức các hoạt động thể thao mừng Đảng, mừng Xuân (cờ tướng, tung còn, chọi gà, bắn súng trường hơi); phối hợp tổ chức các giải thể thao cấp ngành (y tế, giáo dục).
3. Hoạt động Y tế và dân số
Ngay từ tháng 1/2020, ngành chức năng chỉ đạo công tác về khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh và các lĩnh vực khác; đảm bảo công tác y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội Xuân 2020.
- Công tác khám chữa bệnh: Năm 2020 các hoạt động khám chữa bệnh, thực hiện quy chế chuyên môn trong toàn ngành tiếp tục  được duy trì tốt. Quỹ khám chữa bệnh người nghèo tiếp tục được tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện.
- Tình hình dịch bệnh: Trong tháng 01/2020 có 01 ca mắc bệnh Liên cầu lợn và đã bị tử vong 01 người; các bệnh truyền nhiễm khác không phát sinh.
Hoạt động khám chữa bệnh tại tuyến xã, phường tiếp tục duy trì thực hiện tốt, trong đó quan tâm khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho người nghèo, đối tượng chính sách, trẻ em dưới 6 tuổi; một số trạm y tế đã tích cực ứng dụng y học cổ truyền trong khám chữa bệnh, sử dụng có hiệu quả các phương tiện chẩn đoán như siêu âm, điện tim, xét nghiệm.
- Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm: Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được duy trì thực hiện tốt. Ngành Y tế đã xây dựng phương án ứng phó khi xẩy ra ngộ độc thực phẩm tập thể trong các dịp lễ, hội. Tăng cường giám sát nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm.
- Tình hình nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn: Lũy tích số nhiễm HIV/AIDS đến 31/12/2019 là 9.532 người, số chuyển sang AIDS là 6.397 người, số tử vong do AIDS là 3.938 người. Riêng trong tháng 12/2019 đã phát hiện 29 người nhiễm HIV/AIDS, số chuyển sang AIDS là 7 người, số tử vong do AIDS là 3 người.
- Chương trình Tiêm chủng mở rộng: Công tác Tiêm chủng mở rộng đảm bảo an toàn. Tỷ lệ trẻ tiêm chủng đầy đủ năm 2019 đạt chỉ tiêu giao (95%). Tỷ lệ tiêm sởi mũi 2 và tiêm DPT mũi 4 ước đạt 95%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ <5 tuổi thể cân năng/tuổi đạt 10,6%; Tỷ lệ trẻ từ 6-36 tháng tuổi được uống vitamin A đạt 100%.
* Xã đạt chuẩn quốc gia về Y tế: Các trạm y tế xã thực hiện chức năng chăm sóc sức khỏe ban đầu, đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm trong khám chữa bệnh, thanh toán bảo hiểm y tế; phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm và tiêm chủng theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Năm 2019 tỷ lệ xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế đạt 96,1% (năm 2018 đạt 92,2%).
* Tình hình khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh trong Tết Nguyên đán Canh Tý 2020: công tác phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm được triển khai đồng bộ, công tác tuyên truyền được quan tâm chú trọng; ngành chức năng đã có công tác chỉ đạo trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020; Công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế Nhà nước được ngành Y tế chỉ đạo tổ chức trực 4 cấp, 24/24 giờ; các ca kíp trực thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch duy trì thường xuyên trong thời gian Tết ở tất cả các Bệnh viện, đảm bảo xử lý tốt các tình huống cấp cứu khi xảy ra. Dự trữ đủ thuốc, dịch truyền, máu, vật tư và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh trong những ngày Tết tại bệnh viện, bố trí cơ số giường bệnh sẵn sàng đáp ứng khi có dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm xảy ra cũng như sẵn sàng chi viện cho tuyến dưới, tham vấn về chuyên môn khi cần thiết, đồng thời có kế hoạch thăm hỏi và đón Tết cho các bệnh nhân còn điều trị tại bệnh viện trong những ngày Tết.
 Số liệu bệnh nhân còn lại tính đến thời điểm 7h sáng ngày 29/01/2020 (tức mùng 5 Tết): 2.348 bệnh nhân đang nằm điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập; các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ khám, cấp cứu cho bệnh nhân và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giúp nhân dân địa phương đón Tết vui, khỏe, an toàn; không có diễn biến đặc biệt xảy ra.
 Theo báo cáo của cơ quan  chức năng tại Việt Nam ghi nhận 60 trường hợp có triệu chứng sốt và có tiền sử đi về từ vùng dịch, trong đó có 02 trường hợp dương tính, 25 trường hợp loại trừ do nhiễm các tác nhân khác và hiện tại đang tiếp tục cách ly, theo dõi, điều trị cho 35 trường hợp. Tại Thái Nguyên chưa phát hiện ca bệnh nào nghi ngờ đến viêm đường hô hấp cấp do nCoV. Ngày 30/01/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
4. Tình hình trật tự, an toàn giao thông
Trong tháng 01/2020 trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Lễ phát động ra quân hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2020, đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội Xuân với các giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông; tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực quản lý hoạt động vận tải, đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm chất lượng phương tiện… đổi mới công tác tuyên truyền về nn toàn giao thông và nâng cao hiệu quả dưới nhiều hình thức đến mọi tầng lớp nhân dân và thực hiện chủ trương.
Song song với đó, các địa phương tổ chức cho 100% nhân dân và học sinh, sinh viên ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm, các loại vũ khí, vật liệu nổ, không vi phạm pháp luật; phân công bố trí lực lượng công an trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ trực 24/24 để kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh, đảm bảo cho nhân dân đón Tết yên vui.
Theo báo cáo của Ban an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tính từ 15/12/2019 đến 14/01/2020, xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 3 người và bị thương 5 người, so với cùng kỳ năm trước số vụ giảm 2 vụ (-20%), số người bị chết giảm 4 người (-57,14%), tăng 3 người bị thương (+25%). Trong đó, tai nạn liên quan đến ô tô 3 vụ (chiếm 37,5%), liên quan đến mô tô là 4 vụ; liên quan đến phương tiện khác 01 vụ. Giá trị tài sản thiệt hại ước tính 87 triệu đồng.
Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông đường bộ, trong đó chú trọng công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Trong kỳ, các cơ quan chức năng đã kiểm tra, lập biên bản và xử lý vi phạm 4.213 trường hợp; tước 559 giấy phép lái xe; tạm giữ 168 xe ô tô, 720 xe mô tô; 13 phương tiện khác; số tiền xử phạt 04 tỷ đồng.
Tình hình an toàn giao thông đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông. Đã xử lý 09 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường thủy nội địa; thu nộp Kho bạc Nhà nước 1,3 triệu đồng.
Công tác bảo đảm an toàn giao thông trong dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán: ngành chức năng đã có kế hoạch về việc tổ chức phục vụ vận tải hành khách, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Canh Tý năm 2020, trong đó chú trọng công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân; bảo đảm giao thông thông suốt trước, trong và sau nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Canh Tý năm 2020; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương, trật tự trong hoạt động vận tải và công tác đảm bảo an toàn giao thông; quản lý các bến xe; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ về công tác này, đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe, các đơn vị kinh doanh phục vụ hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh.
Tình hình đảm bảo giao thông vận tải: Các tuyến QL3, QL1B, QL37, QL3C, QL17 và các tuyến đường tỉnh không xảy ra ách tắc, đảm bảo cho người và phương tiện tham gia giao thông thuận lợi và an toàn.
Các doanh nghiệp vận tải và bến xe xây dựng kế hoạch huy động đủ phương tiện đáp ứng thoả mãn nhu cầu đi lại của nhân dân, tổ chức tốt các khâu phục vụ hành khách từ khâu bán vé đến khâu điều xe xuất bến, bảo đảm đón khách nhanh chóng, thuận tiện, an toàn, văn minh và lịch sự, hành khách không phải chờ đợi lâu, không ứ đọng ở bến, các doanh nghiệp vận tải không tăng giá vé. Từ ngày 14/01/2020  đến hết ngày 28/01/2020 tại các bến xe trên địa bàn tỉnh đã có trên 5.000 lượt xe xuất bến, phục vụ trên 115.000 lượt hành khách tại bến xe, trong đó có 08 chuyến xe tăng cường với trên 250 hành khách.
Từ ngày 23/01/2020 đến hết ngày 29/01/2020 (tức ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông, không có người bị chết nhưng có 4 người bị thương. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông trong những ngày nghỉ Tết, lập biên bản 07 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn, chờ xử lý.
5. Tình hình cháy nổ
Công tác phòng cháy, chữa cháy đã được cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và nhắc nhở nhằm hạn chế các vụ cháy nổ xảy ra.
Trong tháng 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra 4 vụ cháy nhỏ, không phát sinh vụ nổ, trong đó có 02 vụ cháy xảy ra tại Thành phố Thái Nguyên, 01 vụ cháy xảy ra tại TP Sông Công và 01 vụ xảy ra tại huyện Phú Bình; không gây thiệt hại về người; giá trị tài sản thiệt hại ước khoảng 4 triệu đồng, bằng 5,2% so cùng kỳ (tháng 1/2019 thiệt hại do cháy là 77 triệu đồng).
6. Vi phạm môi trường
Trong tháng 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh ngành chức năng đã kiểm tra và xử lý 04 vụ vi phạm môi trường, với tổng số tiền xử phạt là 235 triệu đồng. Nguyên nhân của các vụ xử lý trên là do các cơ sở sản xuất kinh doanh không thực hiện quan trắc giám sát môi trường định kỳ theo đề án bảo vệ môi trường.
7. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Lực lượng an ninh đã tổ chức tăng cường lực lượng xuống cơ sở, làm tốt công tác nắm bắt tình hình và triển khai các biện pháp công tác để chủ động có phương án đối phó, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, không để xảy ra các tình huống phức tạp, đặc biệt là hoạt động gây rối, chống phá về an ninh chính trị của các thế lực phản động...Về cơ bản tình hình an ninh, chính trị dịp Tết Nguyên đán Canh Tý tính đến ngày 29/01/2020 (tức mùng 5 Tết) ổn định, chưa phát hiện vấn đề gì phức tạp xảy ra.
- Tội phạm về trật tự xã hội: Xảy ra 09 vụ, làm bị thương 11 người, thiệt hại tài sản khoảng 13,8 triệu đồng (giảm 06 vụ so với dịp Tết Nguyên đán năm 2019). Gồm các loại án: Cố ý gây thương tích: 07 vụ; Trộm cắp tài sản: 01 vụ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 01 vụ; Bắt 01 đối tượng truy nã.
- Đánh bạc: Phát hiện, bắt giữ 01 vụ, 09 đối tượng về hành vi đánh bạc, thu giữ 15 triệu đồng.
- Về quản lý, sử dụng pháo: Phát hiện 01 vụ, bắt giữ 01 đối tượng về hành vi Buôn bán hàng cấm (pháo) thu giữ 7,5 kg pháo các loại; 06 vụ, 06 đối tượng có hành vi đốt pháo trái phép, hiện đang lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.
- Cháy: Xảy ra 02 vụ, thiệt hại 102 triệu đồng. Nguyên nhân: Do chập điện và bất cẩn trong sử dụng lửa thắp hương thờ cúng.
8. Thiệt hại thiên tai
Ngay từ đầu năm, tháng 01/2020 ngành chức năng đã tiếp nhận và chuyển tiếp 11 bản tin gió mùa Đông bắc và cảnh báo mưa dông từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, từ ngày 24/01 đến 26/01/2020 toàn tỉnh đã xảy ra  01 đợt thiên tai mưa vừa, mưa to cục bộ và xuất hiện mưa đá tại các huyện Đại Từ, Định Hóa và thành phố Thái Nguyên.
Thiệt hại 185 nhà bị tốc mái, hư hỏng 0,5ha mạ, 05 ha rau màu bị ảnh hưởng; 01 điểm trường bị ảnh hưởng, đổ 100m tường rào; hư hỏng 1 ti vi. 01 tủ lạnh. Ước tính tổng giá trị tài sản thiệt hại do 01 đợt thiên tai gây ra ước tính khoảng trên 1,1 tỷ đồng.
Ngành chức năng đã huy động lực lượng địa phương tại chỗ nhanh chóng ứng phó với tình hình thiên tai gây ra. Khắc phục thiệt hại, vệ sinh môi trường, đảm bảo ổn định đời sống của nhân dân  để đón Tết Nguyên đán Canh Tý.
Trên đây là một số tình hình về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tháng 01 năm 2020./.