Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng

06-11-2019 08:34

Sáng ngày 01 tháng 11 năm 2019, Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên.
Tham dự Hội nghị có đồng chí La Hồng Ninh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng thuộc Cơ quan Cục, lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, thị xã, cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của ngành Thống kê tỉnh Thái Nguyên.
Tại Hội nghị thừa ủy quyền của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thông kê, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên đã trao Quyết định số 1513/QĐ-TCTK ngày 25 tháng 10 năm 2019 về việc bổ nhiệm Phó Cục Trưởng cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên cho đồng chí Bạch Thị Tình, Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên.