Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Báo Cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2020 tỉnh Thái Nguyên

31-01-2020

Năm 2020 tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có những chính sách hỗ trợ phát triển cây hàng năm như hỗ trợ giá giống lúa lai, lúa thuần; hỗ trợ giá ngô biến đổi gen; hỗ trợ phát triển cây vụ Đông nhằm khuyến khích phát triển cây trồng và hạn chế tình trạng để trắng đồng; quy hoạch vùng sản xuất lúa tập trung, ứng dụng đồng bộ tiến bộ khoa học công nghệ, quy trình kỹ thuật mới, hiệu quả;

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2019 tỉnh Thái Nguyên

30-12-2019

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2019 duy trì mức tăng so với cùng kỳ trên hầu hết các ngành, lĩnh vực; trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò chủ chốt đóng góp vào mức tăng trưởng chung; bên cạnh đó mặt bằng lãi suất tín dụng thuận lợi cho sản xuất. An ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; các chính sách xã hội được quan tâm và thực hiện đầy đủ, công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân tiếp tục được bảo đảm… Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, kinh tế trên địa bàn còn đối mặt không ít khó khăn, thách thức, ngành chăn nuôi ảnh hưởng nặng do dịch tả lợn Châu Phi kéo dài và lây lan trên diện rộng; thời tiết, thiên tai diễn biến phức tạp… ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống một bộ phận nhân dân.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2019 tỉnh Thái Nguyên

03-12-2019

Hiện nay các trên toàn tỉnh cây hàng năm vụ Mùa 2019 cơ bản đã thu hoạch xong, các địa phương đang triển khai gieo trồng và chăm sóc cây vụ Đông năm 2019-2020.

Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng

06-11-2019

Sáng ngày 01 tháng 11 năm 2019, Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2019 tỉnh Thái Nguyên

29-10-2019

Sản xuất vụ Mùa: Hiện nay các địa phương đang khẩn trương thu hoạch lúa Mùa sớm và mùa trung. Tính đến ngày 31/10/2019 tổng diện tích lúa đã thu hoạch khoảng 35 nghìn ha, bằng 87% tổng diện tích lúa đã cấy.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Quý III và Chín tháng năm 2019 tỉnh Thái Nguyên

30-09-2019

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong Chín tháng đầu năm 2019 vẫn duy trì mức tăng so với cùng kỳ trên hầu hết các ngành, lĩnh vực. Trong đó, sản xuất công nghiệp và giá trị xuất khẩu tăng cao trong quý II và quý III, góp phần thúc đẩy và đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất tính chung 9 tháng

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2019 tỉnh Thái Nguyên

30-08-2019

Cây hàng năm vụ mùa 2019: Thời tiết tháng 8/2019 có nhiều đợt nắng nóng và là mùa mưa bão đã làm mực nước các sông lớn như Sông Cầu, Sông Công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên dâng lên nhanh, nước thoát chậm do nhiều dòng chảy bị tắc cục bộ khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bị ngập, úng cục bộ nên một số diện tích cây mầu bị ảnh hưởng phải trồng lại; tuy nhiên chưa gây thiệt hại nhiều đến ngành trồng trọt trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2019 tỉnh Thái Nguyên

30-07-2019

Theo kế hoạch vụ Mùa 2019, toàn tỉnh sẽ gieo trồng 39,5 nghìn ha lúa, 4,75 nghìn ha ngô và 3,18 nghìn ha rau các loại. Vụ mùa năm nay thời tiết tương đối thuận lợi nên tiến độ gieo trồng nhanh và đảm bảo thời vụ. Ước tính đến 31/7/2019 toàn tỉnh gieo cấy được 39,8 nghìn ha lúa, bằng 100,7% kế hoạch trong vụ, nhưng giảm 393 ha so với cùng kỳ 2018; trong tổng diện tích gieo trồng, diện tích gieo xạ khoảng 3 nghìn ha; diện tích lúa thuần chất lượng cao là 2,3 nghìn ha và lúa lai 3,4 nghìn ha.

Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 6 tháng đầu năm 2019 tỉnh Thái Nguyên

30-06-2019

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong Sáu tháng đầu năm 2019 vẫn duy trì mức tăng so với cùng kỳ trên hầu hết các ngành, lĩnh vực. Trong đó, sản xuất công nghiệp và giá trị xuất khẩu tăng cao trong quý II, góp phần thúc đẩy và đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất tính chung 6 tháng; bên cạnh đó mặt bằng lãi suất tín dụng thuận lợi cho sản xuất; các chính sách xã hội được quan tâm, thực hiện đầy đủ, công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân tiếp tục được bảo đảm

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2019 tỉnh Thái Nguyên

30-05-2019

Tổng diện tích gieo trồng các cây hàng năm vụ Xuân 2019 đạt khoảng 50 nghìn ha, bằng 105,4% kế hoạch và giảm 0,8% so cùng kỳ; trong đó diện tích lúa Xuân đạt gần 30 nghìn ha, đạt tương đương diện tích lúa Xuân năm 2018 và bằng 103,5% kế hoạch; diện tích cây hoa màu các loại đạt gần 20 nghìn ha, giảm 1,1% cùng kỳ

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2019 tỉnh Thái Nguyên

02-05-2019

Tính đến hết tháng 4/2019, tổng diện tích gieo trồng các cây trồng chính trong vụ Xuân 2019 đạt khoảng 48 nghìn ha, bằng 103,9% kế hoạch nhưng giảm 1,5% cùng kỳ ở hầu hết các loại cây trồng; trong đó diện tích lúa Xuân đạt gần 30 nghìn ha,

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2019 tỉnh Thái Nguyên

30-03-2019

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong quý I năm 2019 vẫn duy trì mức tăng so với cùng kỳ trên hầu hết các ngành, lĩnh vực. Hoạt động thương mại dịch vụ phát triển tốt; chỉ số giá tiêu dùng tăng hợp lý; mặt bằng lãi suất tín dụng thuận lợi cho sản xuất; các chính sách xã hội được quan tâm, thực hiện đầy đủ,

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2019 tỉnh Thái Nguyên

01-03-2019

Đến thời điểm báo cáo các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh đã cơ bản thu hoạch xong cây trồng vụ Đông và đang triển khai gieo trồng trong khung thời vụ các loại cây hàng năm vụ Xuân.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2019 tỉnh Thái Nguyên

28-01-2019

Năm 2019 tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có những chính sách hỗ trợ phát triển cây hàng năm như hỗ trợ giá giống lúa lai, lúa thuần; hỗ trợ giá ngô biến đổi gen; hỗ trợ phát triển cây vụ Đông nhằm khuyến khích phát triển cây trồng và hạn chế tình trạng để trắng đồng;

Tình hình kinh tế - xã hội Quý IV và Năm 2018 tỉnh Thái Nguyên

29-12-2018

Năm 2018 kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giữ được đà tăng trưởng; các chỉ tiêu kinh tế cơ bản như: Giá trị sản xuất công nghiệp duy trì quy mô cao và đạt tốc độ tăng khá, tạo động lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa; xuất khẩu và thu ngân sách trên địa bàn đều đạt cao;

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2018 tỉnh Thái Nguyên

30-11-2018

Hiện nay các trên toàn tỉnh cây hàng năm vụ Mùa 2018 cơ bản đã thu hoạch xong và các địa phương đang triển khai gieo trồng và chăm sóc cây vụ Đông năm 2018-2019.