Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2018

01-03-2018

Hiện nay các địa phương đang thu hoạch đại trà cây trồng vụ Đông, thời tiết tương đối thuận lợi, có mưa, cây trồng đủ nước, phát triển tốt nên hầu hết các loại cây trồng có năng suất tăng hơn so với vụ Đông năm trước. Tuy nhiên diện tích gieo trồng các loại cây vụ Đông hai năm gần đây đều không đạt kế hoạch và năm sau giảm so năm trước, chủ yếu do hiệu quả kinh tế thấp hơn các ngành khác nên nhân lực lao động ngành nông nghiệp chuyển làm việc sang ngành công nghiệp.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2018

01-03-2018

Đến thời điểm này các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh đã cơ bản thu hoạch xong cây vụ Đông và đang triển khai gieo trồng kịp thời vụ các loại cây trồng hàng năm vụ xuân năm 2018.

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017

25-02-2018

Tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; các ngành kinh tế vẫn duy trì được đà tăng trưởng và phát triển, nhất là ngành công nghiệp; xuất khẩu tăng so với cùng kỳ và có xuất siêu, các chương trình dự án lớn đã đi vào sản xuất ổn định, một số dự án phát triển đô thị đang được triển khai đầu tư

Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2017

25-02-2018

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm (bao gồm cả cây sắn) vụ Mùa đạt 54,6 nghìn ha, giảm 1,6% (-867 ha) so với vụ Mùa năm 2016 và bằng 111% kế hoạch, trong đó giảm ở hầu hết các loại cây trồng, riêng chỉ có cây rau, đậu các loại; cây lạc các loại có diện tích tăng so cùng kỳ.

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2017

25-02-2018

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; các ngành kinh tế vẫn duy trì được đà tăng trưởng và phát triển, nhất là ngành công nghiệp; xuất khẩu tăng so với cùng kỳ và có xuất siêu, các chương trình dự án lớn đã đi vào sản xuất ổn định

Tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2017

25-02-2018

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong quý I năm 2017 ổn định và đạt được kết quả khá, chỉ số giá tiêu dùng ở mức thấp. Môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh xếp thứ hạng cao. Sản xuất công nghiệp tăng cao hơn so với bình quân chung cả nước;

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2017

25-02-2018

Sản xuất vụ Mùa: Hiện nay các địa phương đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa. Tính đến ngày 31/10 tổng diện tích lúa đã thu hoạch khoảng 33 nghìn ha, bằng 81% tổng diện tích lúa đã cấy.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2017

25-02-2018

Hiện nay trên toàn tỉnh cây hàng năm vụ Mùa 2017 cơ bản đã thu hoạch xong và các địa phương đang triển khai gieo trồng và chăm sóc cây vụ Đông năm 2017-2018.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2017

25-02-2018

Cây lúa: Tổng diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân 2017 đạt 30 nghìn ha, bằng 103,4% kế hoạch, giảm 2,2% so cùng kỳ (giảm 681 ha) và giảm ở toàn bộ 9/9 đơn vị cấp huyện; giảm nhiều nhất là TP Sông công và huyện Võ Nhai với mức giảm 8,7%; TP Thái Nguyên giảm 4,6%; còn lại 6/9 địa phương giảm từ 0,26%- 1,9% so với diện tích gieo cấy vụ xuân 2016. Có 6/9 đơn vị hoàn thành và vượt kế hoạch gieo cấy. Hai đơn vị là TP Thái Nguyên và Sông công không đạt kế hoạch diện tích gieo trồng.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2017

25-02-2018

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Xuân năm 2017 đạt 50,1 nghìn ha, giảm 3,4% so với cùng kỳ, trong đó cây lúa đạt 30,2 nghìn ha bằng 104,4% kế hoạch, giảm 1,22% so cùng kỳ; diện tích cây hoa màu các loại đạt 19,8 nghìn ha giảm 6,4% so cùng kỳ và bằng 104,8% so với kế hoạch.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2017

25-02-2018

Theo kế hoạch vụ Mùa 2017, toản tỉnh sẽ gieo trồng khoảng 50 nghìn ha cây hàng năm; trong đó, diện tích gieo trồng cây lúa là 39,3 nghìn ha; cây rau mầu các loại là 9 nghìn ha, riêng cây ngô là 5 nghìn ha.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2017

25-02-2018

Cây hàng năm: Hiện nay các trà lúa mùa sớm đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái, trà lúa mùa trung đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ, diện tích lúa chính vụ và mùa muộn đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Thời tiết cuối tháng 7, đầu tháng 8/2017 diễn biến bất thường có nhiều đợt nắng nóng,

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2017

25-02-2018

Ngày 30/10/2016 Cục Thống kê Thái Nguyên đã có báo cáo dự ước kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cả năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Từ đó đến nay Cục Thống kê tiếp tục rà soát, cập nhật báo cáo của các đơn vị cơ sở đến hết tháng 12 năm 2016

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2017

25-02-2018

Đến nay các huyện, thành phố, thị xã đã thu hoạch xong cây hàng năm vụ Đông và đang triển khai sản xuất vụ Xuân 2017.

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1029007