Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2017

25-02-2018

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Xuân năm 2017 đạt 50,1 nghìn ha, giảm 3,4% so với cùng kỳ, trong đó cây lúa đạt 30,2 nghìn ha bằng 104,4% kế hoạch, giảm 1,22% so cùng kỳ; diện tích cây hoa màu các loại đạt 19,8 nghìn ha giảm 6,4% so cùng kỳ và bằng 104,8% so với kế hoạch.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2017

25-02-2018

Theo kế hoạch vụ Mùa 2017, toản tỉnh sẽ gieo trồng khoảng 50 nghìn ha cây hàng năm; trong đó, diện tích gieo trồng cây lúa là 39,3 nghìn ha; cây rau mầu các loại là 9 nghìn ha, riêng cây ngô là 5 nghìn ha.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2017

25-02-2018

Cây hàng năm: Hiện nay các trà lúa mùa sớm đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái, trà lúa mùa trung đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ, diện tích lúa chính vụ và mùa muộn đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Thời tiết cuối tháng 7, đầu tháng 8/2017 diễn biến bất thường có nhiều đợt nắng nóng,

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2017

25-02-2018

Ngày 30/10/2016 Cục Thống kê Thái Nguyên đã có báo cáo dự ước kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cả năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Từ đó đến nay Cục Thống kê tiếp tục rà soát, cập nhật báo cáo của các đơn vị cơ sở đến hết tháng 12 năm 2016

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2017

25-02-2018

Đến nay các huyện, thành phố, thị xã đã thu hoạch xong cây hàng năm vụ Đông và đang triển khai sản xuất vụ Xuân 2017.