Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020
Chỉ số sản xuất công nghiệp+6,77
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng +13
Giá trị hàng hóa xuất khẩu+11,1
Giá trị hàng hóa nhập khẩu+8,1
Diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân-0,5
Sản lượng lương thực có hạt vụ Đông (ngô)-1,9
Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn+2,6
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân-0,33

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6936

Tổng truy cập: 955193