Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 Số 94/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê 01/07/2016 Nguyễn Xuân Phúc