Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2017

Chủ nhật - 25/02/2018 08:21
      BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2017 tỉnh Thái Nguyên
 
A. Kinh tế
I. Sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản
1. Trồng trọt
- Cây hàng năm: Hiện nay các trà lúa mùa sớm đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái, trà lúa mùa trung đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ, diện tích lúa chính vụ và mùa muộn đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Thời tiết cuối tháng 7, đầu tháng 8/2017 diễn biến bất thường có nhiều đợt nắng nóng, mưa nhiều gây úng cục bộ làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển các cây hàng năm. Các địa phương đang triển khai chăm sóc trà lúa mùa chính vụ và mùa muộn, tiếp tục gieo trồng các cây màu các loại. Tính đến ngày 31/8/2017 tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa đạt khoảng 50 nghìn ha, bằng 101,5% kế hoạch trong vụ, nhưng giảm 2,7% so với diện tích gieo trồng cùng kỳ (giảm 1.367 ha), trong đó giảm hầu hết các loại cây, riêng chỉ có cây đỗ tương và cây rau đậu các loại tăng so cùng kỳ.
Cây lúa: Đến thời điểm này công tác gieo trồng cây lúa đã kết thúc, diện tích lúa Mùa đạt 40,18 nghìn ha, bằng 102,3% kế hoạch và giảm 2,8% so với diện tích lúa vụ mùa 2016. Trong tổng diện tích, trà lúa mùa sớm và mùa trung đạt khoảng 35 nghìn ha (chiếm 87% tổng diện tích), trà lúa mùa muộn đạt khoảng 5.185 ha (chiếm 13% tổng diện tích). Có 8/9 huyện, thành thị có diện tích gieo cấy bằng và vượt kế hoạch đề ra. Riêng huyện Đại Từ diện tích gieo cấy bằng 99,1% kế hoạch và giảm 3,5% (giảm 237 ha) so diện tích gieo cấy cùng kỳ là do chuyển mục đích sử dụng đất.
Tình hình sâu bệnh trên cây lúa: Diện tích nhiễm sâu, bệnh khoảng 3.100 ha rải rác trên toàn tỉnh, như sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm, bệnh khô vằn, bạc lá, bệnh đốm sọc, chuột, châu chấu…Ngành chức năng và các địa phương chủ động theo dõi diễn biến của các đối tượng gây hại để chủ động các biện pháp phòng trừ kịp thời, đảm bảo năng suất cây trồng.
Cây hàng năm khác: Tính đến ngày 31/8/2017 tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa khoảng ước đạt 9,7 nghìn ha, bằng 98,5% kế hoạch và giảm 2,1% so với cùng kỳ. Trong đó, cây ngô ước đạt 4,9 nghìn ha bằng 99,5% kế hoạch, giảm 4% so với cùng kỳ; cây khoai lang ước đạt 718 ha bằng 94,5% kế hoạch và giảm 13,7% so cùng kỳ; cây lạc ước đạt 597 ha, bằng 87,8% kế hoạch và giảm 1,2% so cùng kỳ; riêng chỉ có cây rau các loại vượt kế hoạch và tăng 3,4% so với vụ Mùa 2016.
- Cây lâu năm: Diện tích chè trồng mới, trồng thay thế đến hết tháng 8/2017 là khoảng 800 ha, bằng 80% kế hoạch, tỷ lệ sống của cây chè đạt cao. Toàn tỉnh có 28 vườn ươm, với  tổng số hom cắm là 2.323 vạn hom bằng các giống LDP1, Kim  tuyên, TRI 777, PH8.
Ngành chức năng đã tổ chức được 60 lớp tập huấn với hơn 3 nghìn lượt người tham gia về kỹ thuật sản xuất chè an toàn theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp sạch (VietGap) cho các hộ nông dân và các mô hình sản xuất chè an toàn. Trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện 44 mô hình sản xuất chè, trong đó 32 mô hình  sản xuất chè có chứng nhận VietGap với diện tích 326,3 ha; 06 mô hình tưới tiết kiệm với diện tích 17,6 ha; 02 mô hình sử dụng tôn sao chè bằng GAS và 04 mô hình thâm canh chè với diện tích 11 ha.
Năm nay giá chè búp tươi được giá, tăng 21% so với cùng kỳ, tác động tích cực đến hiệu quả của người trồng chè.
Cây ăn quả: Diện tích trồng mới trong tháng 8 ước đạt 64 ha, tập trung huyện Đồng hỷ 35 ha; Thị xã Phổ yên 21 ha; huyện Định hóa 8 ha, còn lại các huyện khác chủ yếu trồng phân tán tại các hộ gia đình.
2. Chăn nuôi
Hiện nay trên địa bàn tỉnh không xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đối với đàn gia súc, gia cầm. Ngành chức năng duy trì công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tại các địa phương.
Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh những tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn do giá lợn thịt và lợn giống khó tiêu thụ, giá bán thấp dẫn đến tình trạng thua lỗ nặng. Từ trung tuần tháng 7/2017 giá lợn tăng đột biến trong khoảng thời gian ngắn sau đó giảm và chững lại. Tính chung chỉ số giá sản phẩm từ chăn nuôi tháng 8/2017 tăng trên 20% hơn so với tháng 7/2017, tăng ở cả sản phẩm lợn và gia cầm. Mặc dù giá lợn hơi đã tăng nhưng chưa ổn định nên tốc độ tái đàn còn chậm.
Tính đến thời điểm 31/8/2017: Đàn trâu khoảng 63 nghìn con, giảm 6,24% so cùng kỳ; đàn bò khoảng 44 nghìn con, tăng 5,65% so cùng kỳ; đàn lợn khoảng 597,7 nghìn con, giảm 5,1%; đàn gia cầm khoảng 11 triệu con, tăng 3,7% so cùng kỳ, trong đó đàn gà 9,6 triệu con tăng 3,5% so cùng kỳ.
3. Lâm nghiệp
 Đến nay các địa phương đã hoàn thành công tác trồng rừng và đang tiến hành chăm sóc diện tích rừng đã trồng. Diện tích trồng rừng đến hết tháng 8 trồng được 7.953,5 ha, trong đó trồng rừng hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước 4.464 ha, người dân tự bỏ vốn ra trồng 2.927,3 ha, trồng cây phân tán 562,2 ha. Năm nay thời tiết mưa nhiều nên diện tích rừng trồng phát triển tốt và tỷ lệ sống cao.
Công tác quản lý bảo vệ rừng: thực hiện 01 chuyên mục quản lý bảo vệ rừng trên truyền hình Thái Nguyên. Tổ chức 06 buổi tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, chính sách vay vốn ưu đãi cho các hộ dân có nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế đồi rừng trong công tác xóa đói giảm nghèo một cách bền vững.
Khai thác lâm sản: Ước tính tháng 8/2017 khai thác được 4 nghìn m3 gỗ các loại và 5 nghìn ste củi. Tính chung 8 tháng đầu năm 2017 khai thác được 75,5 nghìn m3 gỗ,  giảm 4,2% so cùng kỳ; 112,5 nghìn ste củi, giảm 8% so với cùng kỳ.
Kết quả ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng: Trong tháng 7/2017 đã xử lý 39 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, tịch thu 45m3 gỗ quy tròn các loại, 07 phương tiện các loại... thu nộp ngân sách 347 triệu đồng. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2017 đã xử lý 243 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, tịch thu 410 m3 gỗ quy tròn các loại, 39 phương tiện các loại... thu nộp ngân sách 1,6 tỷ đồng.
4. Thủy sản
 Các cơ sở sản xuất, hộ gia đình nuôi thủy sản thương phẩm tiếp tục nuôi, chăm sóc và phòng trị bệnh cho đàn cá nuôi, ươm cá giống các loại. Tính đến hết tháng 8/2017, dự ước sản xuất cá bột đạt 400 triệu con, cá giống đạt 35 triệu con; sản lượng thủy sản thương phẩm ước đạt 6.628 tấn.
II. Sản xuất công nghiệp
Tình hình tiêu thụ sản phẩm công nghiệp tháng 7 vừa qua khá tốt, tăng 18% so cùng kỳ, trong đó chỉ số tiêu thụ sắt thép tăng 32,3%; tiêu thụ sản phẩm may mặc tăng 26,9%; tiêu thụ sản phẩm điện tử tăng 17%… tuy nhiên mức tiêu thụ sản phẩm từ khoáng phi kim loại giảm 3,3% (tiêu thụ xi măng giảm 2,8%,vật liệu xây dựng giảm 4,6%). Lượng sản phẩm công nghiệp tồn kho tính đến đầu tháng 8/2017 như sau: sản phẩm điện thoại và máy tính bảng tồn 4,5 triệu sản phẩm; sắt thép tồn 141 nghìn tấn; sản phẩm may mặc tồn 6,6 triệu sản phẩm…
Dự ước chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2017 tăng 3,93% so với tháng trước, tăng 15% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 15,5%; cung cấp nước và hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 18,7%; ngành khai khoáng tăng 26,3%. Riêng sản xuất phân phối điện giảm 16,2% so với cùng kỳ (do ảnh hưởng sự cố cháy biến áp và một số đơn vị sản xuất điện không chạy hết các tổ máy do dừng để sửa chữa nên sản lượng điện tháng 7 và tháng 8/2017 giảm bằng 1 nửa so với bình thường);
Sản phẩm công nghiệp chủ yếu sản xuất tháng 8/2017: Nhóm sản phẩm ước tính sản lượng tăng trên 15% so với cùng kỳ là: điện thoại thông minh đạt 8,3 triệu sản phẩm, tăng gần 40%; Vonfram và sản phẩm của vonfram đạt 1,7 nghìn tấn, tăng 36%; sản phẩm may đạt 5,5 triệu sản phẩm, tăng 25,8%; nước máy thương phẩm đạt 3 triệu m3, tăng 20,4%; đồng tinh quặng đạt 3,9 nghìn tấn, tăng 18,2%; xi măng đạt 169,1 nghìn tấn, tăng 17,2%; quặng sắt và tinh quặng sắt chưa nung đạt 139,2 nghìn tấn, tăng 65,8%... Nhóm sản phẩm ước tính tăng thấp hoặc giảm hơn so với cùng kỳ là: gạch xây dựng 5,9 triệu viên, tăng 6,4%; điện thương phẩm đạt 381 triệu Kwh, tăng 2,6%; điện sản xuất 81 triệu Kwh, giảm 26,2%; máy tính bảng 1,4 triệu sản phẩm, giảm 30,1%; than khai thác đạt 74,8 nghìn tấn, giảm 9,3%...
Tính chung 8 tháng đầu năm 2017, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 18,1% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 18,6% (tăng cao nhất là ở nhóm ngành sản xuất sản phẩm điện tử tăng 19,3%; sản xuất trang phục tăng 31,6%); cung cấp nước và hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 19,3%; ngành công nghiệp khai khoáng tăng 17,6% (do khai thác quặng tăng 49,6% cùng kỳ; khai thác than giảm 9,3%); sản xuất phân phối điện giảm 6,9%.
Sản phẩm tính chung 8 tháng năm 2017: Vonfram và sản phẩm của vonfram đạt 13,3 nghìn tấn, tăng 37,7%; sản phẩm may 39,1 triệu sản phẩm, tăng 31,5%; điện thoại thông minh 65,2 triệu sản phẩm, tăng 24,4%; quặng sắt và tinh quặng sắt chưa nung 1,3 triệu tấn, tăng 49,6%; nước máy thương phẩm 22,3 triệu m3, tăng 20,9%; phân phối điện 2.843 triệu Kwh, tăng 12,6%; gach xây dựng 46,9 triệu viên, tăng 6,9%; sắt thép các loại 917 nghìn tấn, tăng 2,9%; đồng tinh quặng đạt 26,2 nghìn tấn, tăng 2%... Nhóm sản phẩm sản lượng 8 tháng giảm so với cùng kỳ là: máy tính bảng 13,5 triệu sản phẩm, giảm 5,8%; than khai thác 783,7 nghìn tấn, giảm 7,5%; xi măng 1,3 triệu tấn, giảm 10,2%; điện sản xuất đạt 919 triệu Kwh, giảm 14,1% so cùng kỳ...
III. Tài chính, ngân hàng
1. Thu, chi ngân sách
- Thu ngân sách: Tổng thu trong cân đối ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm 2017 đạt 7.732 tỷ đồng, bằng 85,8% dự toán cả năm, tăng 37,7% so với cùng kỳ 2016. Trong đó, thu nội địa đạt 6.242 tỷ đồng, bằng 92,3% dự toán, tăng 41,2% cùng kỳ; thu hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.490 tỷ đồng, bằng 66,2% dự toán và tăng 24,7% cùng kỳ năm trước. 
Trong thu nội địa, nhìn chung các khoản thu đều tăng cao so với cùng kỳ, có 11/16 khoản thu tăng so với cùng kỳ và đạt cao so với dự toán, cụ thể khoản thu tăng cao nhất đó là thu từ tiền cấp quyền sử dụng đất đạt 1.341 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ và bằng 2,1 lần so với dự toán; tiếp đến là  thu từ tiền cho thuê đất đạt 217 tỷ đồng, tăng 89,8% so với cùng kỳ và bằng 69,4% dự toán cả năm; thu từ khu vực dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 1.213 tỷ đồng, tăng 76,5% so với cùng kỳ và bằng 97,6% dự toán cả năm; thu phí, lệ phí đạt 139 tỷ đồng, tăng 54,7% so với cùng kỳ và bằng 81,7% dự toán cả năm; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 692 tỷ đồng, tăng 45,2% so với cùng kỳ và bằng 86,5% dự toán cả năm…có 3/16 khoản thu đạt thấp hơn so với cùng kỳ đó là: thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.334 tỷ đồng, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước và bằng 84,1% dự toán cả năm; thu sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 6 tỷ đồng, giảm 42,6% so với cùng kỳ và bằng 49,1% dự toán cả năm; thu lệ phí trước bạ đạt 185 tỷ đồng, giảm 13,4% so với cùng kỳ và bằng 52,8% dự toán cả năm.
- Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách địa phương 7 tháng đầu năm 2017 đạt 5.428 tỷ đồng, tăng 30,7% so với cùng kỳ và bằng 53,2% dự toán cả năm. Trong đó, chi cân đối ngân sách địa phương đạt 4.853 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 89,4%), tăng 23,7% so với cùng kỳ và bằng 52% dự toán cả năm; chi chương trình mục tiêu quốc gia đạt 575 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ và bằng 66% dự toán cả năm.
Trong tổng chi, chi cho  đầu tư phát triển đạt 1.134 tỷ đồng, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm trước và bằng 69,1% dự toán (trong đó chi xây dựng cơ bản tập trung đạt 594 tỷ đồng, tăng 2,9% so cùng kỳ và  bằng 91,4% so với dự toán cả năm; chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 527 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ và bằng 72% dự toán cả năm).
Tổng chi thường xuyên 7 tháng đạt 3.719 tỷ đồng chiếm 76,6% trong chi cân đối, tăng 21,1% so với cùng kỳ và bằng 53,3% dự toán cả năm. Trong đó, chi sự nghiệp bảo vệ môi trường đạt 93 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ và bằng 30,4% dự toán; chi sự nghiệp y tế dân số và gia đình đạt 465 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ và bằng 56,7% dự toán; chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề đạt 1.367 tỷ đồng (chiếm 36,8% tổng chi thường xuyên), tăng 15,4% so với cùng kỳ và bằng 46,7% dự toán; chi quản lý hành chính 869 tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ và bằng 61,4% dự toán, chi khác ngân sách đạt 64 tỷ đồng, vượt dự toán 17,7%...
2. Ngân hàng
Nguồn vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân của các tổ chức tín dụng hiện nay tương đối thuận lợi, đạt tăng trưởng cao hơn so với mức tăng trưởng dư nợ tín dụng.
Hoạt động huy động vốn: Nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng đến đầu tháng 8/2017 đạt 43,7 nghìn tỷ đồng tăng 12,9% so với thời điểm 31/12/2016.
Tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng tính đến đầu tháng 8/2017 đạt 42,5 nghìn tỷ đồng, tăng 7,8% so với thời điểm 31/12/2016; nợ xấu chiếm khoảng 1,24% tổng dư nợ.
Dư nợ cho vay ưu đãi đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, giảm 8,9% so với 31/12/2016
Tình hình dư nợ một số chương trình tín dụng: Kết quả dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 11.550 tỷ đồng tăng 12,2% so với 31/12/2016 với 181 nghìn khách hàng vay còn dư nợ, chiếm tỷ trọng 25,07% so với tổng dư nợ. Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp và Chương trình bình ổn thị trường: từ đầu năm đến nay các ngân hàng trên địa bàn đã tổ chức được 20 hội nghị đối thoại/kết nối ngân hàng - doanh nghiệp với số tiền cam kết hỗ trợ là 8,1nghìn tỷ đồng cho 197 doanh nghiệp. Số tiền cam kết cho vay chương trình bình ổn thị trường đạt 100 tỷ đồng, dư nợ là 68 tỷ đồng với lãi suất 7%/năm.  Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt khoảng 11nghìn tỷ đồng, tăng 26% so với 31/12/2016. Số doanh nghiệp nhỏ và vừa được chấp thuận cho vay là trên 1,5 nghìn doanh nghiệp, trong đó nợ xấu chiếm 0,8%/tổng dư nợ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
IV. Thương mại, giá cả, dịch vụ
1. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ phục vụ tiêu dùng
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 8/2017 ước đạt 1.853,2 tỷ đồng, tăng 1,8% so tháng trước và tăng 9,9% so cùng kỳ. Trong đó, khu vực nhà nước ước đạt 125,1 tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 7,1% so với cùng kỳ; khu vực ngoài nhà nước ước đạt 1.942,5 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 93,8%), tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 10,1 so với cùng kỳ; còn lại khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chỉ đạt 2,7 tỷ đồng (chiếm 1 phần rất nhỏ trong cơ cấu thị phần bán lẻ), tăng 3,8% so với tháng trước.
Nếu phân theo ngành kinh tế, nhóm ngành thương nghiệp bán lẻ tháng 8/2017 ước đạt 1.785 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 86,2%), tăng 2% so với tháng trước và tăng 10,3% so với cùng kỳ; nhóm dịch vụ lưu trú, ăn uống doanh thu ước đạt 148,6 tỷ đồng, tương đương tháng trước và tăng 6,9% so với cùng kỳ; nhóm dịch vụ tiêu dùng còn lại ước đạt 133 tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 8,6% so với cùng kỳ; nhóm du lịch lữ hành chỉ chiếm một phần rất nhỏ (đạt 3,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng  0,17%, giảm 8,9% so với tháng trước nhưng lại tăng 6,2% so với cùng kỳ).
Tính chung 8 tháng 2017, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 16.046,7 tỷ đồng, tăng 9,4% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 967,5 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 6,0%), tăng 2,7% so cùng kỳ; khu vực kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 15.058,9 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 93,8%), tăng 9,8% so cùng kỳ (riêng khối cá thể tổng mức bán lẻ chiếm 67,2% thị phần bán lẻ trên địa bàn, tăng 10,9% cùng kỳ). Trong đó ngành thương nghiệp là 13.834,6 tỷ đồng (chiếm 86,2%) tăng 9,7% so cùng kỳ năm trước; ngành khách sạn, lưu trú ăn uống ước đạt 1.175,5 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 7,3%), tăng 7,9% so với cùng kỳ; ngành du lịch lữ hành ước đạt 16,3 tỷ đồng, tăng 15,3% cùng kỳ; ngành dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.020,3 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước.
Trong cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa 8 tháng năm 2017, tất cả các nhóm mặt hàng đều tăng so với cùng kỳ. Cụ thể nhóm mặt hàng đạt doanh thu bán lẻ lớn nhất là lương thực, thực phẩm đạt 4.522 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 32,7%), tăng 12% so với cùng kỳ; tiếp đến nhóm đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình đạt 1.710 tỷ đồng, chiếm  tỷ trọng 12,4%, tăng 13,3% so với cùng kỳ; nhóm xăng, dầu các loại ước đạt 1.554 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 11,2%, tăng 4,3% (do nhà nước điều chỉnh giá xăng, dầu); nhóm phương tiện đi lại ước đạt 1.270 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ; nhóm hàng may mặc ước đạt 1.106 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước (do nhu cầu mua sắm quần áo có xu hướng tăng cho học sinh, sinh viên chuẩn bị bước vào năm học mới).
2. Xuất, nhập khẩu
a. Xuất khẩu
Hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao. Tổng giá trị xuất khẩu tháng 8/2017 ước đạt 1,77 tỷ USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước xuất khẩu 33,5 triệu USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1,73 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ. Nhóm hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng cao là sản phẩm điện tử nguyên chiếc đạt 1,41 tỷ USD (trong đó, điện thoại thông minh đạt 1,17 tỷ USD, tăng 1,6%; máy tính bảng đạt 234,8 triệu USD, giảm 2,1%); linh kiện điện tử và phụ tùng khác đạt 302,3 triệu USD, tăng 34,2%; kim loại màu và tinh quặng kim loại màu đạt 19,2 triệu USD, tăng 71,1%; chè các loại đạt 345 tấn với giá trị đạt 0,73 triệu USD, tăng 19,4% về lượng và tăng 30,2% về giá trị… nhóm sản phẩm xuất khẩu tăng thấp hoặc giảm so cùng kỳ là: sản phẩm may đạt 26,8 triệu USD, tăng 0,3% so với cùng kỳ; sản phẩm từ sắt thép đạt 4 triệu USD, tăng 3,7%; phụ tùng vận tải 2,8 triệu USD, giảm 25,7%...
Tính chung 8 tháng đầu năm 2017 giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 15,43 tỷ USD, tăng 26,7% so với cùng kỳ, bằng 73,5% kế hoạch cả năm. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước xuất khẩu đạt 195,8 triệu USD, tăng 13,9% cùng kỳ và bằng 59,3% kế hoạch; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 15,23 tỷ USD, tăng 26,9% cùng kỳ và bằng 73,7% kế hoạch.
Mặt hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn là 2 nhóm hàng điện tử các loại và kim loại màu. (điện tử các loại và linh kiện đạt 15,07 tỷ USD tăng 26,9% cùng kỳ; kim loại màu và tinh quặng kim loại màu đạt 142,8 triệu USD, tăng 48,7%), trong đó, điện thoại thông minh xuất khẩu khoảng 60,9 triệu cái với giá trị 10,63 tỷ USD, tăng 11,4% về lượng và tăng 28,2% về giá trị; máy tính bảng 13,7 triệu cái với giá trị xuất khẩu 1,83 tỷ USD, giảm 0,4% về lượng và tăng 4,1% về giá trị); linh kiện điện tử và phụ tùng khác đạt 2,62 tỷ USD, tăng 42,5%; sản phẩm từ sắt thép đạt 34,2 triệu USD, tăng 10,8%; sản phẩm may đạt 151,9 triệu USD, tăng 2,2%…nhóm mặt hàng xuất khẩu giảm so cùng kỳ là: chè các loại 3,5 triệu USD, giảm 12,1%; phụ tùng vận tải đạt 2,8 triệu USD, giảm 8,2%...
b. Nhập khẩu
Tổng giá trị nhập khẩu tháng 8/2017 trên địa bàn ước đạt 949,1 triệu USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế trong nước nhập khẩu 21 triệu USD, tăng 51,2% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 928,1 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 97,8% tổng giá trị nhập khẩu.
Nhóm mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong tháng 8/2017 là linh kiện điện tử ước đạt 906 triệu USD, chiếm tỷ trọng 95,5% tổng giá trị nhập khẩu, tăng 11% so với cùng kỳ; vải và phụ liệu hàng may mặc ước đạt 11,1 triệu USD, tăng 55,9% cùng kỳ; nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc đạt 10,9 triệu USD, tăng 93,7%; sản phẩm từ sắt thép đạt 3,5 triệu USD, gấp 6,4 lần; chất dẻo (plastic) nguyên liệu đạt 7,4 triệu USD, gấp 7,3 lần so với cùng kỳ... riêng nhóm máy móc thiết bị đạt 6,9 triệu USD, chỉ bằng 11,2% so với cùng kỳ.
Tính chung 8 tháng đầu năm 2017, tổng giá trị nhập khẩu trên địa bàn ước đạt 9,3 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập khẩu 145,8 triệu USD, giảm 34,3%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 9,2 tỷ USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 98,4% tổng giá trị nhập khẩu. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ là: nguyên liệu, linh kiện điện tử đạt 9 tỷ USD, tăng 29,8%; nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc đạt 57,4 triệu USD, gấp 2,6 lần; vải các loại đạt 75,1 triệu USD, tăng 20,3%; chất dẻo (plastic) nguyên liệu đạt 41,1 triệu USD, gấp 6,5 lần; sản phẩm từ sắt thép đạt 47,4 triệu USD, gấp 7,3 lần do một số doanh nghiệp tăng năng lực sản xuất...
3. Chỉ số giá tiêu dùng
Do giá các nhóm mặt hàng giao thông, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng nên chỉ số giá tháng 8/2017 tăng 0,81% so với tháng trước. Bình quân 8 tháng năm 2017 tăng 3,55% so bình quân cùng kỳ. Tuy nhiên so với cùng kỳ chỉ số giá tháng 8/2017 giảm 0,2% và giảm 0,27% so với tháng 12 năm trước.
So với tháng trước chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,81%. Có 8/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng có chỉ số giá tăng  từ 0,05% - 2,93%, trong đó tăng nhiều nhất là nhóm Giao thông tăng 2,93% (do giá phương tiện đi lại tăng 1,89%; giá xăng dầu tăng 5,1%), tiếp theo là nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1% (do giá thực phẩm tăng 1,31% như thịt lợn tăng 0,9%; thịt gà tăng 4,2%; thịt qua chế biến tăng 3,5%; trứng các loại tăng 7,8%; rau tươi, khô và chế biến tăng 6,1%..), nhóm Thuốc và dịch vụ tăng 0,83% (do giá dịch vụ khám sức khỏe tăng 1,15%),...còn lại 3/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tương đương tháng trước như nhóm Đồ uống và thuốc lá, nhóm Bưu chính viễn thông, nhóm Văn hóa, giải trí và du lịch.
So với tháng 12/2016, chỉ số giá  tiêu dùng  giảm 0,27%. Có 2/11 nhóm Hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá  giảm. Nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 2,64% (do giá thịt gia súc tươi sống giảm 11,5%, giá thịt gà giảm 3,95%, giá thịt chế biến giảm 9,85%, giá thủy sản tươi sống giảm 1,9%); nhóm Bưu chính viễn thông giảm 0,46% (do giá thiết bị điện thoại giảm 2,53%). Có 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng từ 0,13 đến 2,61%, trong đó tăng nhiều nhất nhóm Nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 2,61% (do giá nước sinh hoạt tăng 6,23%, giá dịch vụ sửa chữa nhà ở tăng 5,14%; giá đồ điện tăng 2,12%); nhóm Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,8% (do giá dịch vụ phục vụ cá nhân tăng 5,37%; giá bảo hiểm y tế tăng 7,44%); nhóm Giao thông tăng 1,27% (do giá nhiên liệu tăng 5%, dịch vụ bảo dưỡng xe tăng 1,2%); còn lại các nhóm hàng hóa khác tăng nhẹ như nhóm Đồ uống tăng 0,49%, nhóm May mặc, giày dép tăng 0,21%...
So với cùng kỳ (tháng 8/2016), chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2017 giảm 0,2%.  Có 2/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ giảm như  nhóm Hàng ăn và dịch vị ăn uống giảm 4,88% (do nhóm thực phẩm giảm 6,77%),  nhóm Bưu chính viễn thông giảm 0,68% (do giá điện thoại di động giảm 3,96%). Có 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng, trong đó có 4 nhóm tăng cao trong khoảng 1,71% - 9,5% như nhóm giáo dục tăng nhiều nhất, tăng 9,5% (do giá dịch vụ giáo dục tăng 11,4%, đồ dùng học tập tăng 1,47%); nhóm Giao thông tăng 4,46% (do giá nhiên liệu tăng 12,53%); nhóm Nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 2,95%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,71%; còn lại 5/11 nhóm hàng hóa tăng nhẹ trong khoảng 0,5% - 0,85% như nhóm May mặc tăng 0,85%, nhóm Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,72% và tăng ít nhất là nhóm Đồ uống và thuốc lá tăng 0,49%.
 Chỉ số giá vàng: chỉ số giá vàng tháng 8/2017 tăng 1,75% so với tháng trước và giảm 1,65% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá vàng bình quân 8 tháng đầu năm 2017 tăng 4,23% so với  cùng kỳ.
Chỉ số giá Đô la Mỹ: Chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 8/2017 giảm 0,06% so tháng trước và tăng 1,9% so với cùng kỳ. Chỉ số giá Đô la Mỹ bình quân 8 tháng  đầu năm 2017 tăng 1,7% so với cùng kỳ.
4. Giao thông vận tải
Hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa trên địa bàn vẫn duy trì ổn định, đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đi lại của nhân dân.
- Vận tải hành khách: Số lượt hành khách vận chuyển tháng 8/2017 ước đạt 1.116,3 nghìn lượt khách với lượng hành khách luân chuyển là 78,7 triệu hành khách.km; so với tháng trước tăng 4,4% về số hành khách vận chuyển và hành khách luân chuyển; so với cùng kỳ tăng 10% về số lượng hành khách vận chuyển và tăng 9,2% số hành khách luân chuyển. Tính chung 8 tháng đầu năm 2017 số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 8,5 triệu lượt hành khách với 591,4 triệu lượt hành khách.km; so với cùng kỳ tăng 7,1% về số hành khách vận chuyển và tăng 6,1% về số lượng hành khách luân chuyển. Trong đó, kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 8,3 triệu hành khách vận chuyển với 563,8 triệu hành khách.km (chiếm 97,6% tổng số), tăng 10% về số hành khách vận chuyển và tăng 12,1% số hành khách luân chuyển so với cùng kỳ.
- Vận tải hàng hóa: Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 8/2017 ước đạt 2,18 triệu tấn với 80,3 triệu tấn.km, tăng 3% so với tháng trước về khối lượng vận chuyển và 3,1% về khối lượng luân chuyển; so với cùng kỳ tăng 8% về khối lượng hàng hóa vận chuyển và tăng 7,5% về khối lượng hàng hóa luân chuyển. Tính chung 8 tháng đầu năm 2017, khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 16,3 triệu tấn với 595,7 triệu tấn.km, tăng 5,8% về khối lượng vận chuyển và tăng 6,5% khối lượng luân chuyển so với cùng kỳ.
Tổng doanh thu vận tải trên địa bàn tháng 8/2017 ước đạt xấp xỉ 200 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ và tăng 3,3% so tháng trước. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 39,6 tỷ đồng, tăng 4,4% so với tháng trước và  tăng 9,8% so với cùng kỳ; doanh thu vận tải hàng hóa là 159,3 tỷ đồng, tăng 3% so tháng trước và tăng 7,4% cùng kỳ. Tính chung 8 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu vận tải trên địa bàn ước đạt 1,5 tỷ đồng, tăng 5,7% cùng kỳ (vận tải hành khách doanh thu tăng 6,6%, vận tải hành hóa tăng 5,4%).
B. Một số vấn đề xã hội
1. Công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội và lao động, việc làm và giáo dục nghề nghiệp
Ngành chức năng phối hợp với Quỹ Thiện tâm, khảo sát để xem xét tài trợ học bổng năm học 2018-2019 và các năm tiếp theo cho 88 học sinh, sinh viên có hoàn cành đặc biệt khó khăn tại 09 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.
Tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình thực tế tại các huyện, thành phố, thị xã và tại một số xã, phường, thị trấn làm cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ giai đoạn 2017 - 2020.
Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài thực hiện cấp giấy phép cho lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Thái Nguyên qua mạng thông tin điện tử.
Kiểm tra, rà soát, hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký chuyển đổi và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho các trường trung cấp, trung tâm, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2. Giáo dục, đào tạo
Chuẩn bị cho năm học mới, ngành chức năng và các địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới như: đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học; sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học; tuyển dụng, bố trí, sắp xếp và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo kế hoạch; quan tâm thiết thực đến các đối tượng học sinh là con em diện chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo cho các em có đủ sách vở để đến trường.
 Bên cạnh đó, ngành chức năng phối hợp với Hội khuyến học tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình “Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường - vì em hiếu học lần thứ 5 - 2017”; qua đó nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, động viên cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục đến trường học tập.
Thực hiện đề án xây dựng hệ thống trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016-2020, tính đến thời điểm 19/8/2017, toàn tỉnh có 533/677 trường đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 78,72% vượt 2,72% so với kế hoạch (trong kế hoạch Đề án là 76%).  Trong đó, Mầm non: 176/229 trường đạt tỷ lệ 76,85; Tiểu học: 214/ 227 trường đạt tỷ lệ 94,27%; THCS: 127/189 trường đạt tỷ lệ: 67,19%; THPT: 16/32 trường đạt tỷ lệ: 50%.
- Công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017: Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và đào tạo, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tổ chức nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1, đợt I theo điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 vào các trường theo kế hoạch đề ra.
 Theo Hội đồng tuyển sinh Đại học, cao đẳng Đại học Thái Nguyên công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành giáo viên hệ chính quy đợt I theo điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 có điểm chuẩn từ 15,5 điểm trở lên (tăng 0,5 điểm so với năm 2016). Riêng trường Đại học đào đạo ngành y dược đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh với mức điểm chuẩn cao nhất (từ 23,5 điểm trở lên tùy ngành học).
So với chỉ tiêu tuyển sinh các năm 2015, 2016, Đại học Thái Nguyên đã điều chỉnh theo hướng giảm dần từ 11,8 nghìn (năm 2015) xuống còn 10,9 nghìn chỉ tiêu đại học hệ chính quy cho kế hoạch tuyển sinh năm 2017.
3. Y tế
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh lớn xảy ra. Công tác phòng chống dịch và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm được duy trì triển khai. Tuy nhiên theo báo cáo các ngành chức năng, tính chung từ đầu năm đến thời điểm ngày 21/8/2017 tỉnh Thái Nguyên có 148 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết rải rác các địa phương, không có trường hợp tử vong, nguyên nhân do hầu hết các bệnh nhân di chuyển từ địa phương có dịch bệnh về.
- Tình hình lây nhiễm HIV/AIDS: Trong 7 tháng đầu năm 2017, hoạt động phòng chống HIV/AIDS và điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tiếp tục duy trì. Tính từ đầu năm đến hết tháng 7/2017 tích lũy  số nhiễm HIV được phát hiện là 9.613 trường hợp,  số chuyển sang AIDS: 6.672 người, số tử vong do AIDS có 3.391 người.
- Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh duy trì triển khai đến từng địa phương, đơn vị liên quan. Tính chung  từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm với 27 người mắc tại huyện Đại Từ, nguyên nhân xác định do vi sinh vật, không có tử vong. Trong tháng 8 không có vụ ngộ độc nào xảy ra.
- Dân số - trẻ em: Bảy tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 9.311 trẻ mới sinh. Trong đó, số trẻ em nam sinh ra là 4.983 (chiếm 53,5% tổng số trẻ sinh ra); số trẻ em nữ sinh ra là 4.328 (chiếm 46,5% tổng số trẻ sinh ra); có 686 trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên, chiếm 7,4% tổng số trẻ sinh ra như huyện phú bình có trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên là 138 trẻ, huyện Đồng Hỷ 103 trẻ, huyện Đại từ 79 trẻ…
4. Văn hóa, thể thao
Trong tháng 8/2017 ngành chức năng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền và diễn ra các các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao hướng tới chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm như 72 năm cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9, 72 năm thành lập chính quyền cách mạng, 100 năm khởi nghĩa Thái Nguyên, ngày thành lập ngành Văn hoá (28/8)… tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Thực hiện tuyên truyền trực quan kỷ niệm 72 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 100 năm khởi nghĩa Thái Nguyên. Chuẩn bị tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao lần thứ Nhất. Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; chuẩn bị cho triển lãm; cấp phát sách cho các xã đặc biệt khó khăn, ATK trên địa bàn tỉnh.
Hoạt động phát hành phim và chiếu bóng: lũy kế từ đầu năm đã thực hiện 113 buổi chiếu phim, trong đó có 03 buổi phục vụ nhiệm vụ chính trị, 110 buổi phục vụ các xã vùng khó khăn, đối tượng chính sách; phục vụ 3.950 lượt người xem.
Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở: Tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, Chung tay xây dựng Nông thôn mới”, tổ chức  tập huấn nhân rộng và duy trì sinh hoạt các câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình điểm (huyện Phú Lương, Định Hóa,Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Bình và thị xã Phổ Yên)…
Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm: Tháng 8/2017 ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quảng cáo của 06 tổ chức cá nhân, 02 buổi biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thành phố Thái Nguyên;10 bể bơi tại thành phố Sông Công, Thái Nguyên và huyện Phú Bình. Tại các địa phương tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá, du lịch nhằm chấn chỉnh kịp thời các hành vi sai phạm, góp phần tích cực đưa các cơ sở kinh doanh hoạt động theo đúng quy định
Đào tạo học sinh năng khiếu thể dục thể thao: tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo 161 học sinh năng khiếu hệ nội trú, 40 học sinh bán trú. Tham gia thi đấu đạt 02 huy chương (01 HCV, 01HCB) tại giải cờ vua trẻ, có 01 vận động viên đạt cấp kiện tướng.
Thể thao thành tích cao: Duy trì công tác quản lý, huấn luyện, kiểm tra  việc tập luyện của các đội tuyển. Đạt 81 huy chương các loại (21 HCV, 27 HCB, 33 HCĐ); đội tuyển khiêu vũ thể thao xếp thứ Ba toàn đoàn tại giải Cúp các CLB khiêu vũ thể thao toàn quốc; đội tuyển bóng chuyền xếp thứ Nhì vòng bán kết được vào vòng chung kết toàn quốc…
5. Tình hình an toàn giao thông
Theo Báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên, tháng 8/2017, trên địa bàn xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 người và bị thương 9 người. So với cùng kỳ năm 2016 số vụ tai nạn tăng 03 vụ (+33,3%), giảm 02 người chết (-28,6%), tăng 6 người bị thương (gấp 2 lần cùng kỳ).
Tính chung 8 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 95 vụ tai nạn giao thông làm chết 42 người và bị thương 73 người. So với cùng kỳ, số vụ giảm 9 vụ (-8,65%); số người chết giảm 17 người (-28,8%); người bị thương giảm 11 người (-13,1%). Trong đó: địa bàn Thành phố Thái Nguyên xảy ra nhiều nhất với 42 vụ (chiếm 44,2%), có 10 người chết và 38 người bị thương (so với cùng kỳ số vụ tăng 2, số người chết giảm 2, số người bị thương giảm 2); Huyện Phổ Yên xảy ra 14 vụ, làm chết 8 người và 4 người bị thương (so với cùng kỳ số vụ giảm 1, số người chết giảm 2 và số người bị thương giảm 9).
Trong tháng, các cơ quan chức năng đã kiểm tra, lập biên bản và xử lý vi phạm 3.303 trường hợp vi phạm an toàn giao thông; tước 325 giấy phép lái xe; tạm giữ 136 xe ô tô; 335 xe mô tô; 20 phương tiện khác và thu nộp ngân sách 2,8 tỷ đồng.
6Phòng chống cháy nổ
Công tác phòng cháy chữa cháy đã được cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và nhắc nhở nhằm hạn chế các vụ cháy nổ xảy ra. Trong kỳ (từ 15/7- 15/8/2017) trên địa bàn để xảy ra 14 vụ cháy, không có vụ nổ nào xảy ra; trong đó có 9 vụ cháy xảy ra tại thành phố Thái Nguyên, 2 vụ xảy ra tại Thành phố Sông Công, 2 vụ tại Thị Xã Phổ Yên và 1 vụ tại huyện Đại Từ. Ước tính giá trị thiệt hại của các vụ cháy khoảng 1,6 tỷ đồng.
Tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra 73 vụ cháy, 1 vụ nổ, không có thiệt hại về người, ước tổng trị giá tài sản thiệt hại gần 3,7 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, tăng 4 vụ cháy; 1 vụ nổ; giá trị thiệt hại tăng 0,4 tỷ đồng.
7. Vi phạm môi trường
Trong kỳ qua trên địa bàn Tỉnh ngành chức năng đã kiểm tra và xử lý 4 vụ vi phạm môi trường, trong đó có 1 vụ ở Thành phố Thái Nguyên và 3 vụ vi phạm ở Thành phố Sông Công. Tính từ đầu năm đến ngày 15/8/2017 trên địa bàn Tỉnh đã phát hiện và xử lý 34 vụ vi phạm môi trường, với số tiền xử phạt là 1,1 tỷ đồng. So với cùng kỳ tăng 2 vụ và số tiền xử phạt tăng 0,7 tỷ đồng. Nguyên nhân của các vụ xử lý trên là do các cơ sở sản xuất kinh doanh không có kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc không thực hiện giám sát môi trường định kỳ theo đề án bảo vệ môi trường được xác nhận.
8. Tình hình thiệt hại do thiên tai
 Tính từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 8/2017 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên một số nơi trong tỉnh đã xảy ra giông, sét, lốc xoáy kèm theo mưa lớn. Thiệt hại về người và tài sản như sau:
- Thiệt hại về người: Có 02 người bị thương ở huyện Phú Bình.
- Về nhà ở: 19 nhà bị tốc mái (trong đó: 05 nhà tại huyện Phú Bình; 14 nhà ở Thành phố Thái Nguyên); 01 hộ gia đình ở huyện Phú Bình bị sét đánh gây thiệt hại về tài sản (hư hỏng toàn toàn phần nhà bếp, nứt tường vỡ tấm lợp nhà; cháy 01 ti vi; 01 tủ lạnh, 01 quạt điện, hệ thống điện bị hỏng hoàn toàn, đồ dùng sinh hoạt gia đình bị cháy toàn bộ).
- Về nông, lâm nghiệp: Đổ gẫy 200 cây ăn quả (khoảng 1 ha) và 500 cây lấy gỗ (khoảng 0,3 ha) ở huyện Phú Bình. Ngập úng 1,08 ha lúa tại Thành phố Thái Nguyên. Về giáo dục: 01 điểm trường THCS Nguyễn Du, Thành phố Thái Nguyên bị thấm dột.
- Thiệt hại khác: 300 tường rào bị đổ, 01 xưởng chế biến gỗ bị sập, 20 chuồng trại chăn nuôi bị sập mái (huyện Phú Bình).
Ước tính thiệt hại về tài sản khoảng trên 1 tỷ đồng.
Các ngành chức năng và các địa phương đơn vị liên quan chủ động ứng phó, phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ gia đình, sớm ổn định đời sống nhân dân.
Trên đây là một số tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên tháng 8 và dự ước 8 tháng đầu năm 2017.
 

 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây