STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 146/QĐ-TTg 31/01/2019 Quyết định phê duyệt đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát
2 Số: 03/2019/TT-BKHĐT 21/01/2019 Thông tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam
3 Số: 01/2019/QĐ-TTg 04/01/2019 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030
4 Số: 01/2019/TT-BKHĐT 03/01/2019 Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê
5 Luật số: 36/2018/QH14 19/11/2018 Luật phòng, chống tham nhũng
6 Số: 43/2018/QĐ-TTg 31/10/2018 Quyết định ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
7 Số 521/QĐ-CTK 16/07/2018 Quyết định "về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền thực hiện điều chỉnh quy mô GDP và GRDP giai đoạn 2015-2017"
8 Số 27/2018/QĐ-TTg 05/07/2018 Quyết định "Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam"
9 Số 202/QĐ-CTK 11/06/2018 Quyết định "Về việc thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên"
10 Số 181/QĐ-CTK 23/05/2018 Quy chế quản lý, vận hành và hoạt động Trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên
11 Số 54/2016/QĐ-TTg 18/12/2016 Quyết định "Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã"
12 Số 43/2016/QĐ-TTg 16/10/2016 Quyết định "Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia"
13 Số 94/2016/NĐ-CP 30/06/2016 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê
14 Số 95/2016/NĐ-CP 30/06/2016 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
15 Số 97/2016/NĐ-CP 30/06/2016 Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia
VĂN BẢN PHÁP LÝ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây