Văn bản theo chủ đề: Văn bản pháp quy

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số: 146/QĐ-TTg 01/02/2019 Quyết định phê duyệt đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát
2 Số: 03/2019/TT-BKHĐT 22/01/2019 Thông tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam
3 Số: 01/2019/QĐ-TTg 05/01/2019 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030
4 Số: 01/2019/TT-BKHĐT 04/01/2019 Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê
5 Số: 43/2018/QĐ-TTg 01/11/2018 Quyết định ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
6 Luật số: 36/2018/QH14 20/11/2018 Luật phòng, chống tham nhũng
7 Số 43/2016/QĐ-TTg 17/10/2016 Quyết định "Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia"
8 Số 27/2018/QĐ-TTg 06/07/2018 Quyết định "Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam"
9 Số 521/QĐ-CTK 17/07/2018 Quyết định "về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền thực hiện điều chỉnh quy mô GDP và GRDP giai đoạn 2015-2017"
10 Số 202/QĐ-CTK 12/06/2018 Quyết định "Về việc thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên"
11 Số 181/QĐ-CTK 24/05/2018 Quy chế quản lý, vận hành và hoạt động Trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên
12 Số 97/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia
13 Số 95/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
14 Số 94/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê
15 Số 54/2016/QĐ-TTg 19/12/2016 Quyết định "Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã"
VĂN BẢN PHÁP LÝ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây